top of page

01

FİZYOTERAPİ

Fizyoterapi, hareket ve fonksiyon bozukluklarının tedavi edilmesi, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla fiziksel yöntemlerin kullanıldığı bir sağlık dalıdır. Fizyoterapinin temel amacı, hastaların hareket kabiliyetini, kas gücünü, dengeyi, koordinasyonu ve genel yaşam kalitesini artırmaktır.

02

PSİKOTERAPİ

Psikoloji zihin ve davranış bilimidir. Psikologlar düşünceleri, davranışları, duyguları, beyin işlevi, kişilik ve çevre arasındaki ilişkileri keşfetmek için bilimsel ilkeleri uygularlar.

03

ERGOTERAPİ

Ergoterapi, kişinin çevresindeki dünyayla nasıl hareket ettiğine, oynadığına ve iletişim kurduğuna odaklanır. Ergoterapi, her yaştan bireye yaşadığı duyusal zorlukların üstesinden gelmelerine, öz bakım, oyun ve planlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tedavi sağlar.

Hizmetlerimiz
Çapa 1


 
 

ONLİNE & YÜZYÜZE


FİZYOTERAPİST
PSİKOLOG

ERGOTERAPİST
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ
ODYOLOG

DİYETİSYEN
YOGA 

bottom of page