top of page

Fizyoterapi

Fizyoterapi, hareket ve fonksiyon bozukluklarının tedavi edilmesi, sağlığın korunması ve iyileştirilmesi amacıyla fiziksel yöntemlerin kullanıldığı bir sağlık disiplinidir. Fizyoterapinin temel amacı, hastaların hareket kabiliyetini, kas gücünü, dengeyi, koordinasyonu ve genel yaşam kalitesini artırmaktır.

Terapi Alanları

Ortopedik Rehabilitasyon

Ortopedik Rehabilitasyon

Kas İskelet Sistemi

Ortopedik rehabilitasyonun amacı, kas-iskelet sistemindeki problemlerin, özellikle yaralanma sonucu ortaya çıkanların giderilmesini ve cerrahi müdahale sonrasında bireyin normal fonksiyonlarına ve kas kuvvetine yeniden kavuşmasını sağlamaktır. Bu alanda, tanıya dayalı bilimsel yöntemler kullanılarak çeşitli hastalıkların tedavi edilmesine odaklanılır. Bu hastalıklar arasında bel-boyun fıtıkları, kırıklar, kas yırtılmaları, bağ ve tendon yaralanmaları, omurga hastalıkları ile romatizmal ve kireçlenmeye bağlı eklem rahatsızlıkları bulunmaktadır. 

daha fazla bilgi

Nörolojik Rehabilitasyon

Beyin Omurilik Sinir Sistemi

Romatizmal hastalıklar, bireylerde ağrı, hareket kısıtlılığı, eklem tutulumu, halsizlik ve yorgunluk gibi çeşitli şikayetlere neden olabilmektedir. Fizyoterapistler, romatizmal hastalıkların medikal tedavisi dışında kalan egzersiz ve elektroterapi ajanlarıyla ağrıyı ve eklem sertliğini azaltmayı, normal eklem hareketliliğini korumayı veya geri kazandırmayı, kas kuvvetini artırmayı ve kişinin fonksiyonel kapasitesini artırmayı hedefleyen programları tasarlamakta ve uygulamaktadırlar. Bu süreçte, hastaların rehabilitasyon süreci titizlikle takip edilmekte ve gerektiğinde programlar revize edilmektedir.

daha fazla bilgi

Nörolojik Rehabilitasyon
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kalp Damar Solunum Sistemi

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi'nde, kalp, damar ve göğüs hastalıklarıyla mücadele eden bireyler için özel tedavi yaklaşımları benimsenmektedir. Temel amacımız, hastaların fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasitelerini maksimum düzeyde artırarak sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik etmektir. Her hasta için bireysel egzersiz yeteneği ile hastalığın günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi sonucunda, kişiye özel bir rehabilitasyon programı oluşturulmaktadır. Bu özel programlar, hastaların sağlık durumlarının iyileştirilmesine yönelik olarak kalıcı ve sağlıklı davranış değişikliklerinin benimsenmesine katkı sağlamaktadır.

daha fazla bilgi

Romatolojik Rehabilitasyon

Omurga Eklem Kireçlenmeleri

Romatizmal hastalıklar, bireylerde ağrı, hareket kısıtlılığı, eklem tutulumu, halsizlik ve yorgunluk gibi çeşitli şikayetlere yol açabilir. Fizyoterapistler, romatizmal hastalıkların medikal tedavisi dışında kalan egzersiz ve elektroterapi yöntemleriyle ağrıyı ve eklem sertliğini azaltmayı, normal eklem hareketliliğini korumayı veya geri kazandırmayı, kas kuvvetini artırmayı ve kişinin fonksiyonel kapasitesini artırmayı amaçlayan programları uygulamakta ve izlemektedirler.

daha fazla bilgi

Romatolojik Rehabilitasyon
Pediatrik Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon

Bebek Çocuk Rehabilitasyon

Pediatrik Rehabilitasyon, genellikle doğum anomalileri veya doğum sonrası gelişen problemlerin fizyoterapisini kapsar. Bu alanda, yeni doğan, çocuk ve ergenlerde görülen Serebral Palsy (CP), Spina Bifida, Down Sendromu, Brakiyal Pleksus Läsionları, Musküler Distrofiler gibi rahatsızlıkların tedavisi önceliklidir. Merkezimizde, deneyimli fizyoterapistler eşliğinde manuel yöntemler, Bobath yaklaşımı, teknolojik rehabilitasyon ve sanal rehabilitasyon yöntemleri uygulanmaktadır.

daha fazla bilgi

Geriatrik Rehabilitasyon

Yaşlı Bakım

Yaşam süresinin uzaması, bireylerde hareketsiz yaşamın artmasına bağlı olarak sağlık problemlerinin ve kronik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Geriatrik rehabilitasyon, bu bağlamda, aktif yaşamı sürdürmeyi ve sağlıklı yaşlanmayı hedefler. Kuvvet kaybı, denge problemleri ve esneklik kaybı gibi sorunlar, zamanla bireylerin hareket kabiliyetini azaltır ve bu durum, eklem hareketlerinde kısıtlanmalara yol açabilir. Bu nedenle, geriatrik rehabilitasyon programları, bireylerin yaşam kalitesini artırmak ve fonksiyonel bağımsızlıklarını korumak amacıyla kapsamlı bir yaklaşımla uygulanır.

daha fazla bilgi

Geriatrik Rehabilitasyon
Robotik Fizyoterapi

Robotik Fizyoterapi

LokoHelp

LokoHelp, terapistlerin yoğun emek gerektiren hareket terapisi sırasında hastanın bacaklarına rehberlik etme görevini hafifletmek üzere tasarlanmış bir elektromekanik yürüyüş eğiticisidir. Bu cihaz, lokomosyon terapisi sırasında sadece terapistlere yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın yürüme simetrisini sağlayarak ve tedavi kalitesini artırarak iyileşme sürecini destekler. LokoHelp, hastaların rehabilitasyon sürecinde daha etkili bir şekilde ilerlemesini sağlayarak, fiziksel iyileşme ve fonksiyonel kazanımları destekler.

daha fazla bilgi

VR Rehab

VR AR Rehabilitasyon

Sanal gerçeklik tabanlı uygulamalar, tıbbi rehabilitasyonun çağdaş bir yöntemi olarak hastaların tedavi süreçlerinde ve fizik tedavi rehabilitasyonunda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, hasta odaklı ve interaktif bir deneyim sunarak, tedaviye katılımı arttırmakta ve motivasyonu yükseltmektedir. Hastalar, sanal dünyada gerçekleştirdikleri egzersizlerle aktif bir şekilde tedavi sürecine dahil olurken, aynı zamanda hareketlerinin doğruluğunu ve ilerlemesini takip edebilmektedirler. Bu teknolojik yaklaşım, hastaların rehabilitasyon sürecinde daha etkili sonuçlar elde etmelerini sağlayarak, iyileşme sürecini hızlandırmakta ve yaşam kalitesini artırmaktadır.

daha fazla bilgi

VR AR Rehabilitasyon

Tanı Grupları

Bel Fıtığı

Bel fıtığı, omurlar arasında yer alan kıkırdak dokunun uzun süreli zorlanma veya travma sonucu yırtılması ve bu yırtık nedeniyle içerisinde bulunan jelatinimsi kısmın omurilik kanalına doğru itilerek sinir köklerinin sıkışması ile karakterize edilen bir durumdur. Bu sıkışma, genellikle bel bölgesinde şiddetli ağrıya yol açar ve aynı zamanda bacağa yayılan ağrı, uyuşma, karıncalanma ve kas güçsüzlüğü gibi belirtilere neden olabilir. Bel fıtığı, hareket sırasında veya ani hareketlerde artan ağrıya ek olarak, uzun süreli oturma veya ayakta durma gibi aktivitelerden sonra da belirginleşebilir. Bu durum, yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, bel fıtığı şüphesi olan kişilerin bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir.

Boyun Fıtığı

Boyun fıtığı, boyundaki intervertebral disklerin aşınması ve işlevlerini kısmen veya tamamen kaybetmeleri sonucu oluşan bir durumdur. Bu durum, genellikle boyunda şiddetli ağrıya neden olur ve sıklıkla kola yayılan bir ağrı paterniyle kendini gösterir. Ayrıca, boyun fıtığı olan kişilerde ağrının olduğu kolda kuvvet kaybı, güçsüzlük ve uyuşma gibi semptomlar da görülebilir. Boyun fıtığı vakaları, genellikle disklerin dejenerasyonu, travma, aşırı yüklenme veya yaşlanma gibi faktörlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu durum, hastaların günlük aktivitelerini kısıtlayabilir ve yaşam kalitelerini olumsuz yönde etkileyebilir. Dolayısıyla, erken tanı ve uygun tedavi yöntemleri, boyun fıtığına bağlı semptomların hafifletilmesi ve fonksiyonel iyileşmenin sağlanması açısından önemlidir.

Boyun Düzleşmesi

Boyun düzleşmesi, boyun vertebral kemiklerinin doğal eğrilerinin kaybolması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Bu durumda, boyun omurları normalde olması gereken 'C' şeklindeki eğriliği kaybederek daha düz bir hale gelir. Duruş bozuklukları, aşırı stres, demir ve kalsiyum eksikliği gibi çeşitli etmenler boyun düzleşmesinin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Özellikle yanlış yastık seçimi gibi faktörler, boyun omurlarının normal eğriliğini etkileyerek düzleşme eğilimini artırabilir. Bu durum genellikle boyun ağrısı, sertlik ve hareket kısıtlılığı gibi semptomlara neden olabilir ve tedavi edilmediği takdirde ilerleyebilir. Bu nedenle, boyun düzleşmesinin erken teşhisi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

Postür Bozuklukları

Postür veya duruş, kas ve iskelet sisteminin çeşitli hareketler ve oturma pozisyonları karşısında oluşturduğu düzenli ve dengeli dizilimlere verilen bir terimdir. Bu yapıların vücuda gereken taşıma gücünü sağlayamaması durumunda, oturma, yatma ve ayakta durma sırasında ortaya çıkan eğrilikler vücudun normal pozisyonunu koruyamaz ve sonuç olarak postür bozukluğu meydana gelebilir. Postür bozuklukları, omurga, pelvis ve eklem yapılarının dengesizliği, kas zayıflığı veya gerilimi, yanlış duruş alışkanlıkları gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durumlar, zamanla ağrı, rahatsızlık ve fonksiyonel kısıtlamalara yol açabilir. Postürün doğru ve dengeli bir şekilde korunması, vücudun sağlıklı işlevini sürdürmesi ve gelecekteki sağlık sorunlarının önlenmesi için önemlidir. Bu nedenle, postürün düzeltilmesi ve korunması, fizyoterapi ve egzersiz programları gibi uygun tedavilerle desteklenmelidir.

Eklem Ağrıları

Eklem ağrısı, genellikle eklem bölgesinde şişme ve yanma ile karakterize olan, el, ayak, kalça, diz ve omurga gibi bölgelerde hissedilen bir ağrıdır. Bu ağrılar, yaralanma, enfeksiyon, hastalık veya iltihaplanma gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Eklem ağrısına neden olan faktörler arasında kilo sorunları, çeşitli spor aktiviteleri, kazalar ve iltihaplanma gibi durumlar yer alabilir. Özellikle eklemdeki dokuların tahrişi veya hasarı, ağrı ve rahatsızlık hissine yol açabilir. Bu durumlar, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayabilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Öte yandan, doğru tanı ve tedavi ile eklem ağrısının yönetimi ve semptomların hafifletilmesi mümkündür.

Kas Tendon Bağ Yaralanmaları

Kas, tendon ve bağ yaralanmaları, sporcuların ve aktif bireylerin sık karşılaştığı ortak sorunlardır. Bu yaralanmalar, kasların, tendonların veya bağların aşırı gerilmesi, zorlanması veya yırtılması sonucunda meydana gelir. Spor esnasında ani ve hızlı hareketler, aşırı yüklenme, kötü teknikler veya doğru olmayan ekipman kullanımı gibi faktörler, bu tür yaralanmaların ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir. Bu tür yaralanmalar genellikle ağrı, şişlik, hareket kısıtlılığı ve bazen de morarma gibi belirtilerle kendini gösterir. Tedavi genellikle dinlenme, buz uygulama, kompresyon, yükseltme (RICE yöntemi), fizik tedavi, egzersizler ve gerektiğinde cerrahi müdahaleyi içerir.

Romatizmal Hastalıklar

Romatizmal hastalıklar, eklemleri, kasları, kemikleri ve diğer bağ dokularını etkileyen çeşitli hastalık gruplarını kapsar. Romatizmal hastalıkların belirtileri arasında eklem ağrısı, şişlik, sertlik ve hareket kısıtlılığı bulunur. Osteoartrit, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi yaygın romatizmal hastalıkların yanı sıra lupus, fibromiyalji ve gut hastalığı gibi diğerleri de bu kategoriye girer. Tedavi, semptomları yönetmeyi, iltihabı azaltmayı ve hastalığın ilerlemesini yavaşlatmayı amaçlar. İlaçlar, fizik tedavi, egzersizler ve yaşam tarzı değişiklikleri gibi yöntemler romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile hastaların yaşam kalitesi önemli ölçüde iyileştirilebilir.

Fibromiyalji

Fibromiyalji, yaygın kas ağrısı, yorgunluk, uykusuzluk, zihinsel bulanıklık ve duyarlılık gibi semptomlarla karakterize kronik bir hastalıktır. Bu durum, genellikle stres, travma veya genetik faktörler gibi çeşitli nedenlerle ortaya çıkar. Fibromiyalji yi tedavi etmek için çeşitli yaklaşımlar kullanılır ve fizyoterapi, bu tedavi seçeneklerinden biridir. Fizyoterapi, fibromiyalji semptomlarını hafifletmeye ve hastaların yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Bu tedavi yaklaşımı, kasları güçlendirmek, esnekliği artırmak, duruşu iyileştirmek ve ağrıyı yönetmek için egzersizler, manuel terapi teknikleri ve diğer fiziksel modaliteleri içerir. Ayrıca, fizyoterapistler, hastalara stres yönetimi, uyku düzenleme ve gevşeme teknikleri gibi yaşam tarzı değişiklikleri konusunda da rehberlik edebilirler.

Omurilik Yaralanmaları

Omurilik yaralanmaları, omuriliğin hasar görmesi sonucu meydana gelen ciddi sağlık sorunlarıdır. Bu yaralanmalar genellikle travma, kaza veya hastalık nedeniyle ortaya çıkar. Fizyoterapi, omurilik yaralanmalarının tedavisinde önemli bir rol oynar. Fizyoterapistler, kas gücünü artırmak, hareket kabiliyetini geri kazandırmak, dengeyi iyileştirmek ve günlük yaşam aktivitelerine adapte olmayı sağlamak için özel egzersiz programları ve rehabilitasyon teknikleri kullanır. Bu sayede, omurilik yaralanması olan bireylerin yaşam kalitesi artırılabilir ve bağımsızlıkları desteklenir.

Spor Yaralanmaları

Spor yaralanmaları, fiziksel aktiviteler sırasında kaslar, eklemler, tendonlar, kemikler veya bağ dokusu gibi vücut yapılarının zarar görmesiyle meydana gelen durumlardır. Özellikle eklem ve bağ yaralanmaları, eklemi saran bağ dokusunun aşırı gerilmesi, kopması veya burkulması sonucunda ortaya çıkabilir. Aynı şekilde, kemik kırıkları ve çatlaklar, düşmeler, darbeler veya travmatik etkiler nedeniyle oluşabilir. Bu tür yaralanmalar, sporcuların yanı sıra aktif bireylerde de sıkça görülür ve genellikle uygun tedavi ve rehabilitasyon ile iyileşebilirler. Önleyici önlemler almak ve spor aktivitelerine uygun ekipman kullanmak, bu tür yaralanmaların riskini azaltmada önemli bir rol oynar.

Nörolojik Hastalıklar

Nörolojik hastalıklar, sinir sisteminde meydana gelen çeşitli problemler sonucunda ortaya çıkar. Travma, sinir hasarı, yapısal deformasyonlar, enfeksiyonlar ve dolaşım sorunları gibi çeşitli faktörler nörolojik hastalıkların oluşumuna katkıda bulunabilir. Nörolojik rehabilitasyon, bu hastalıkların etkilerini azaltmak ve yaşam kalitesini artırmak için önemlidir. Bu tür rehabilitasyon programları, hastaların günlük aktivitelerini geri kazanmalarına ve fonksiyonel bağımsızlıklarını artırmalarına yardımcı olur. Fizyoterapi, konuşma terapisi, bilişsel rehabilitasyon ve diğer terapi teknikleri, nörolojik rehabilitasyonun temel unsurları arasında yer alır. Bu yöntemler, hastaların yaşam konforunu artırarak sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.

Pelvik Taban Bozuklukları

Pelvik taban fonksiyon bozukluğu, pelvik taban kaslarında meydana gelen zayıflık veya aşırı gerginlik nedeniyle ortaya çıkar. Bu durum, pelvik tabandaki kasların işlevsizliğine yol açabilir. Pelvik tabandaki kasların zayıflığı veya aşırı kasılması, idrar kaçırma, cinsel işlev bozuklukları ve pelvik ağrı gibi işlevsel sorunlara neden olabilir. Bu tür durumlar, genellikle gebelik, doğum, kronik kabızlık veya aşırı egzersiz gibi faktörlerden kaynaklanır. Pelvik taban fonksiyon bozukluğunun tedavisi genellikle pelvik taban egzersizleri, fizyoterapi ve bazen cerrahi müdahaleyi içerir. Bu tedavi yöntemleri, pelvik taban kaslarının güçlenmesini, esnekliğini artırmasını ve işlevselliğini geri kazanmasını sağlayarak semptomların yönetilmesine yardımcı olabilir.

Randevu Hizmetleri

Fizyoterapist'e Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 78G

İpekyolu, Van 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page