top of page

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon

Kardiyak Egzersizler


Genel Bilgi

Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Nedir? Kardiyak rehabilitasyon: Kalp, damar ve göğüs hastalığı olan kişilerin mümkün olan en yüksek düzeyde fiziksel, psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması amacı ile sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen tedavi yaklaşım uygulamalarıdır. Pulmoner (solunum) rehabilitasyon: Pulmoner rehabilitasyon ise kronik (devamlı) solunum hastalığı olan (Kronik obstruktif akciğer hastalığı-KOAH gibi) kişilerin fiziksel ve psikolojik durumlarını geliştirmeyi, günlük hayattaki aktivite seviyesinin artırılmasını hedefleyen, detaylı bir hasta değerlendirmesinden sonra hastaya özel olarak hazırlanan egzersiz eğitimini içeren bir müdahaledir. Kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamalarının yapıldığı alanlar: -Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), bronşial astım, kistik fibrozis, intertisyal akciğer hastalıkları, bronşektazi, göğüs duvarı hastalıkları ve uykuda solunum bozuklukları gibi solunum hastalığı olan kişiler (Standart tedavilerine ek olarak muhakkak solunum terapisi almaları gerekmektedir), -Diabetes mellitus (şeker hastalığı), -Hipertansiyon (yüksek tansiyon) problemi olan kişiler, -Kardiyovasküler (kalp-damar) ve kardiyopulmoner (kalpakciğer) hastalığı veya riski olan kişiler, -Obezite sorunu yaşayanlar, -Hiperlipidemi (kandaki yağ miktarının artmış olması) problemi olanlar kişiler, -Kas hastalıkları, -Kanser tedavisi gören kişiler, -Geriatrik (75 yaş ve üstü) bireyler, -Stabil angina pektoris (göğüs ağrısı), miyokard infarktüsü (kalp krizi), revaskülarizasyon uygulamaları geçirmiş kişilerde kardiyopulmoner rehabilitasyon uygulamaları yapılmaktadır.” Kardiyopulmoner rehabilitasyon ile stresin üstesinden gelin! “Kardiyopulmoner rehabilitasyon, -Kardiyorespiratuar (kalp-solunum) sistem ve risk faktörleri konusunda bilgilendirmeyi, -Sigarayı bıraktırmaya yönelik girişimleri ve davranış değişikliklerini, -Egzersizin yararları konusunda bilgilendirmeyi, -Solunum egzersizlerinin öğretilmesini, -Bronşial drenaj (akciğerde biriken balgamın atılması) tekniklerini, -Solunum kas eğitimini -Kol ve bacak kaslarına yönelik egzersiz eğitimini, -Endurans, kuvvet ve esnekliğin artırılmasını sağlayan egzersizleri -Stres azaltma ve stresle başa çıkma yöntemleri ile gevşeme tekniklerini, -Nefes darlığı ile başa çıkma yollarını, -Günlük yaşam aktiviteleri sırasında enerji koruma tekniklerini, -Hasta ve aile eğitimini kapsıyor.”

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page