top of page

SATIŞ, TESLİMAT
& İADE

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

mesafeli satış şözleşmesi

Son güncellenme: 21/02/2022

TARAFLAR VE KONU

TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI : CLİNİQ

Ticari Ünvanı : ROCKWELL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LTD. ŞTİ.

Adresi : Hafiziye, İki Nisan Bulv. No: 78H İpekyolu Van
Telefon : 0432 502 7222

E-mail : info@cliniq.com.tr

ALICI : 

Adresi : 
Telefon : 

E-mail : 

KONU

İşbu sözleşme www.cliniq.com.tr internet sitesinden (İNTERNET SİTESİ olarak anılacaktır) ürün (ÜRÜN/ÜRÜNLER olarak anılacaktır) satın alacak kişi (ALICI olarak anılacaktır) ile satıcı firma ROCKWELL SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME LTD. ŞTİ. (SATICI olarak anılacaktır) arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik – niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usül – şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

MADDE 1. CAYMA HAKKI

 

1.1. SATICI, ALICI’ ya, ALICI’ nın hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ÜRÜN’ ü teslim aldığı tarihten veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ÜRÜN’ ü reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin SATICI veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren ÜRÜN’ ü geri almayı taahhüt eder.

 

1.2. Cayma hakkının kullanılması için belirtilen süre içinde, “www.plutoartstudio.com” üzerinden iade formunun doldurularak SATICI’ ya yazılı bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ÜRÜN’ ün SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 14 (ondört) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI’ ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.

 

1.3. İade edilecek ÜRÜNLER’ in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte teslim edilmesi gerekmektedir.

 

1.4. ALICI’ nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ÜRÜNLER’ de ve genel olarak ÜRÜN kullanıldığında ALICI cayma hakkını kullanamaz.

 

MADDE 2. GENEL HÜKÜMLER

 

2.1. ALICI, İNTERNET SİTESİ’ nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

 

2.2. ÜRÜN, ALICI’ nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 10 (on) gün içinde teslim edilir, zorunluluk arz eden hallerde bu süre uzayabilir.

 

2.3. ÜRÜN, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

 

2.4. ALICI, ÜRÜN’ ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’ de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN’ ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

2.5. İNTERNET SİTESİ’ nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan işbu Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir.

 

2.6. ALICI’ nın, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN’ ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI’ ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN’ ü teslim etmeyebilir.

 

2.7. ÜRÜN teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ ya ödememesi halinde, ÜRÜN en geç 3 (üç) gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ ya iade edilir. SATICI’ nın ÜRÜN bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve herhülakarda saklıdır.

 

2.8. ÜRÜN’ ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 (on) günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’ yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 (on) gün içinde ALICI’ ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.

 

2.9. ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikayetlerini SATICI iletişim kanalları ile SATICI’ ya bildirebilir.

 

MADDE 3. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

 

Bu Sözleşme’ den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI’ nın ve SATICI’ nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

ALICI bu Sözleşme’de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.İşbu (3) üç ana maddeli Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’e uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme’nin tarafları işbu Sözleşme tahtında Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ten kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 

İLETİŞİM

0432-502-7222

bottom of page