top of page
Artık bu kursta yer ayırtılamaz.

Grup Terapisi

Ortak bir tema çerçevesinde sorunların paylaşıldığı terapi yöntemi


Genel Bilgi

Grup terapisi, belirli sayıda kişinin ortak bir tema çerçevesinde sorunlarını, sıkıntılarını, yaşadıklarını paylaştıkları bir terapi sürecidir. Grup terapisi genellikle 3-20 kişilik gruplar halinde uygulanmaktadır. Terapiye katılan bireyler ortak bir konuda sıkıntı yaşayan, benzer yaşanmışlıklara sahip kişilerdir. • Duygudurum bozuklukları (Depresyon, Bipolar bozukluk (iki uçlu duygu durum bozukluğu) • Kişilik bozuklukları • Anksiyete bozukluğu (Obsesik kompulsif bozukluk, özgül fobiler, sosyal fobi, panik bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu vb.) • Travma sonrası stres bozukluğu (Taciz, tecavüz, kaza, işkence, aldatılma, şiddet, ayrılma gibi travmatik olaylar) • Yas ve kayıp problemleri • Çocukluk travmaları • Duygu durumuyla alakalı fiziksel rahatsızlıklar (Psikosomatik ağrılar vb.) • Cinsellikle ilgili sorunlar (İsteksizlik, Cinsel işlev bozukluğu) • Madde ve alkol bağımlılığı • Yeme bozuklukları • Uyku bozuklukları • Kronik fiziksel rahatsızlığı olan kişilerin yaşadığı sorunlar • Kronik hastalıklarla uğraşan kişilerin yakınlarına destek ve yardım • İkili ilişkilerle ilgili sorunlar (Aile, eş, okulda, işyerinde veya sosyal bir ortamda yaşanan) • Ebeveyn- çocuk ilişkisi ve ebeveynlik eğitimi • Değişimlere karşı uyum sorunları ve bu sorunların aşılamaması • Çatışmalar • Kişisel gelişim, kendinin farkında varmak, özgüven kazanmak

  • Sona erdi
  • ₺400 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page