top of page

Disleksi

Özgül Öğrenme Güçlüğü


Genel Bilgi

Disleksi Nedir Disleksi, yaşa uygun zekâ seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, okumayı öğrenme, sözcük çözümleme, doğru ve akıcı okuma ile okuduğunu anlamada yaşanan beklenmedik ve hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Disgrafi ise yaşa uygun zekâ seviyesi, eğitim ve çevresel koşullara rağmen, yazma becerilerini (el yazısı, heceleme ve yazılı ifade) öğrenme ve geliştirmede yaşanan beklenmedik ve hayat boyu süren nörogelişimsel bir bozukluktur. Tanılama genellikle çocuk ilkokul 2-3. sınıfta iken, yaşına uygun yeterli eğitim aldıktan sonra yapılmaktadır. Fakat okul öncesi dönemdeki müdahalenin okul dönemindeki müdahaleye göre yaklaşık olarak %50-90 daha fazla etkili olduğu bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Okul Öncesi Disleksi Belirtileri Alıcı ve ifade edici dil becerilerinde gecikme ve/veya bozukluklar, Konuşma sesi bozuklukları, Fonolojik farkındalık, hızlı isimlendirme, harf bilgisi, fonolojik çalışma belleği gibi akademik becerilere temel oluşturan bilişsel becerilerde problemler Yürütücü işlevler ile üst seviye anlama ve bilişsel faaliyetlerde problemler Konuşma sesleri arasındaki ani akustik değişimleri ayırt etme gibi duyusal işlemleme süreçlerinde problemler, Görsel algı ve işlemleme problemleri, Motor koordinasyon ve denge problemleri. Tanılama ekibinde, alanında yetkin ve eğitimli dil ve konuşma terapistlerinin yanı sıra çocuk ve ergen psikiyatrları, psikologlar ve özel eğitim öğretmenleri yer almaktadır. Müdahale sürecinde ise dil ve konuşma terapistleri ile özel eğitim öğretmenleri yer almaktadır.

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page