top of page

Ergen Terapisi

Sınav kaygısı, dikkat eksikliği, özgüven problemleri, duygusal çatışma


Genel Bilgi

Ergenlik Dönemi Ergenlik dönemi, genellikle sıkıntılı geçen bir süreçtir. Bu dönemde ergen birçok değişimi bir arada yaşar. Bu da ergeni çoğunlukla zorlar. Bazı ergenler bu dönemde daha çok içe kapanırlar, bazıları da agresif davranışlar gösterme eğiliminde olup, isyankar olurlar. Ergenlik terapisinde, terapistler ergenlik çağındaki bireylerin kendilerini tanımalarına, anlamalarına, isteklerini fark etmelerine yardımcı olarak, onları farklı bir pencereden bakmaya yönlendirmektedir. Ergen terapisinde, ergenler yaşadıkları zorluklara karşı farklı bakış açıları geliştirerek, sorunlarının neden kaynaklandığını anlayacak, sorunlarının çözümü ile ilgili farklı yollar geliştirecekler ve bunların sonucunda da hem kendileri ile barışacaklar hem de çevreleri ile daha iyi ilişkiler kurabileceklerdir. Ergen terapisi, bireylerin geçmişten gelen travmalar sonucunda ortaya çıkan sorunların veya o anda yaşadıkları sıkıntıların çözüme kavuşmasında ve ortadan kaldırılmasına büyük rol oynamaktadır. Ergen terapisinin uygulanmaması, bireylerin yetişkinlik dönemlerinde daha büyük sorunlar, zorluklar ile karşılaşmalarına neden olabilmektedir. Ergen terapisi, ergenlik döneminde bireylerin yaşamış olduğu değişimin etkileri olumlu şekilde hissetmeleri ve değişimleri pozitife çevirebilmeleri için oldukça faydalı ve gereklidir. Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Ergenlik döneminde bireyler hem fiziksel hem de zihinsel olarak değişim gösterirler. Bu değişimlerle duygusal, düşünsel ve davranışlar olarak çocukluk dönemlerinden farklılık gösterirler. Ergenlik döneminde yaşanan değişimler bireylerin bazı konularda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Ergenlik döneminde sorun yaşanan konular şunlardır; Aile ile olan ilişkiler Arkadaşlık ilişkileri Sınav kaygısı Stres ve kaygı Motivasyon eksikliği Takıntılı düşünceler veya hareketler Cinsel kimlik problemleri Özgüven problemi Panik bozukluk Sosyal kaygı veya sosyal fobi Uyku problemleri Yeme bozuklukları Ders çalışma alışkanlığı Başarısızlık korkusu Dikkat ve konsantrasyon eksikliği Öğrenme zorluğu Duygu durumunun kontrolü Öfke problemi Zorbalık

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page