top of page

Dizartri

Motor Konuşma Bozukluğu


Genel Bilgi

Motor konuşma bozukluğu; bir çocuğun motor planlamasındaki ya da konuşması için gerekli olan kas tonusu ile ilgili problemler nedeniyle konuşma üretmede sıkıntı yaşadığı zaman ortaya çıkar. Dizartri Dizartri, konuşma üretmek için kullanılan kasların hasar gördüğü, felç olduğu veya zayıfladığı bir motor konuşma bozukluğudur. Dizartri hastası dilini, gırtlağını, ses tellerini ve çevresindeki kasları kontrol edemez, bu da kişinin kelimeleri oluşturmasını ve telaffuz etmesini zorlaştırır. Etkilenen sinir sistemi alanı, dizartrinin tipini ve konuşmayı ne kadar ciddi şekilde etkilediğini belirler. Dizartriye sahip bireylerde aşağıdaki belirtiler gözlenir: Yüz, dudak ve dil kaslarında zayıflığa bağlı olarak ortaya çıkan koordinasyon bozuklukları Sıradan, yavaş ve robotik biçimde gerçekleşen konuşma Ritim konusunda yaşanan düzensizlikler ve anormal tonlamalar Nefesin eşlik ettiği ve kronik olarak gözlemlenen hışırtılı veya gergin ses tonlamaları Yavaş ya da anlaşılmayacak düzeyde hızlı konuşmak Ağız gevelemesi şeklinde ya da anlaşılması güçlük içeren peltek konuşma Aşırı yüksek sesle konuşulması veya tam tersi olarak çok az sesli konuşulması Bu belirtileri gözlemliyorsanız bir dil ve konuşma terapistine başvurmanız gerekmektedir.

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page