top of page

Apraksi

Motor Konuşma Bozukluğu


Genel Bilgi

Motor konuşma bozukluğu; bir çocuğun motor planlamasındaki ya da konuşması için gerekli olan kas tonusu ile ilgili problemler nedeniyle konuşma üretmede sıkıntı yaşadığı zaman ortaya çıkar.   Apraksi Apraksi, beyinden gelen mesajın konuşma kaslarına doğru şekilde iletilememesi sonucunda ortaya çıkan motor bir konuşma bozukluğudur. Bu durum kasların yetersizliğinden değil, beynin konuşma eylemi için gereken konuşma organlarını (dudak, çene, dil gibi) hareket ettirme konusunda sorun yaşamasından kaynaklanmaktadır. Apraksi görülen çocuklarda sesleri, heceleri ve kelimeleri söylemede sorunlar görülmektedir. Çocuk ne demek istediğini bilse de bu sorun yüzünden kendisini ifade etmekte zorluk çekmektedir. Apraksi, konuşma anlaşılırlığını ciddi oranda etkileyebilen bir konuşma bozukluğudur.  Apraksili bireyde; Dil gelişiminde gecikme gözlenebilir. Söylenen sözcük uzadıkça yapılan hatalar artar. Yapılan sesletim hataları tutarsızdır. Anlama becerisi sözel ifade etme becerisinden daha iyidir. Çocuk hatanın farkında olduğu için sözcüğü tekrar ederek düzeltmeye çabalar. Konuşma esnasında arama davranışı gözlenir (dilin doğru konumunu arama gibi). Sesleri ve heceleri doğru dizine koymada sorun yaşanır. Sesler arasında uzun duraklamalar görülebilir. Bu belirtileri gözlemliyorsanız bir dil ve konuşma terapistine başvurmanız gerekmektedir.

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page