top of page

Psikoterapi

Psikoloji zihin ve davranış bilimidir. Psikologlar düşünceleri, davranışları, duyguları, beyin işlevi, kişilik ve çevre arasındaki ilişkileri keşfetmek için bilimsel ilkeleri uygularlar.

Terapi Alanları

Terapideki Kız

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel davranışçı terapi, bireylerin sağlıksız ve olumsuz düşüncelerinin duygu ve davranışları üzerindeki etkilerine odaklanarak, bu düşünceleri sistemli bir şekilde gözden geçirip yerlerine sağlıklı ve olumlu olanları koymayı hedefler. Uygulama sürecinde, nefes egzersizleri ve duygu tekniklerinden faydalanılır. Bu terapi yönteminde, danışan ve terapist aktif bir rol oynar ve danışanlar, terapi oturumları arasında evde yapılacak görevlere yönlendirilirler. Problem odaklı ve kısa süreli bir yaklaşımı olan bilişsel davranışçı terapi, bireylerin zihinsel ve duygusal iyileşme süreçlerinde etkili bir araç olarak kullanılır.

daha fazla bilgi

Psikanaliz ve Psikanalitik

Psikanaliz ve psikanalitik terapi, insan davranışlarının bilinç dışı süreçlerden etkilendiği ve yaşanılan sorunların çocukluk yaşantılarından kaynaklandığını öne sürer. Bu terapi yaklaşımında, serbest çağrışım, rüya analizi ve yorum gibi teknikler kullanılarak danışanın iç dünyasına derinlemesine inilir. Temel amaç, danışanın içgörü kazanması ve bilinç dışındaki dürtüleri, düşünceleri ve duyguları fark etmesidir. Psikanalitik terapi seansları genellikle sık ve uzun süreli olup, bireyin geçmiş yaşantılarını ve ilişkilerini anlaması için derinlemesine çalışmaları içerir. Bu süreç, danışanın kendini keşfetmesini ve duygusal iyileşmeyi sağlayarak sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

daha fazla bilgi

Psikoloğun Ofisi
Terapi seansı

Gestalt Terapi

Gestalt terapi, bireylerin psikolojik sorunlarına odaklanmanın ötesinde, içlerindeki potansiyeli açığa çıkararak daha sağlıklı bireyler olmalarını amaçlayan hümanist bir psikoterapi türüdür. Bu terapi yaklaşımı, geçmişin artık etkili olmadığını ve geleceğin henüz gerçekleşmediğini vurgulayarak, bireyleri şimdiki zamana odaklanmaya teşvik eder. Gestalt terapide, bireyler kendi iç kaynaklarına güvenerek büyür ve gelişirler, daha fazla sorumluluk alabilirler. Terapi sürecinde, bireylere bu becerilerin kazandırılması ve kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenir. Bu sayede, bireylerin yaşamlarında daha bilinçli ve etkili bir şekilde hareket etmeleri sağlanarak daha tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olunur.

daha fazla bilgi

Psikodinamik

Psikodinamik terapi, bireylerin sorunlarına, bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerine ve çözümlerine odaklanan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımında, danışanlar olumsuz ve sağlıksız duygu ve düşüncelerini psikoterapistleriyle paylaşırlar. Bu paylaşım süreci, danışanların çocukluk dönemlerinden itibaren yaşadıkları olaylar ve bu olaylara verdikleri tepkileri de kapsar. Danışanların terapistleriyle bu paylaşımları sonucunda, sağlıksız ve olumsuz duygu ve düşüncelerin temelinde yatan etkenlerin ne olduğuna dair derinlemesine bir anlayış geliştirilir. Bu şekilde, danışanların duygu ve düşüncelerini etkileyen faktörlerin farkına varmaları sağlanarak, kendilerini daha iyi anlama ve kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmaları hedeflenir.

daha fazla bilgi

Psikolog Oturumu
cliniq psikodrama.jpeg

Psikodrama

Psikodrama, psikolojik sorunları tiyatro teknikleriyle birleştirerek, sorunların fark edilmesini ve sorgulanmasını amaçlayan bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi tekniğinde, seans katılımcıları diğer kişilerle iletişim içinde farklı roller üstlenirler. Bu şekilde, bireyler geçmişte yaşadıkları veya şu anda karşı karşıya oldukları sorunlar ve çatışmalarla, geleceğe yönelik endişelerle yüzleşirler ve nasıl başa çıkacaklarını kendi deneyimleriyle gözlemleme fırsatı bulurlar. Psikodrama, bireylerin duygusal keşif yapmalarını ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını destekleyerek, sağlıklı bir yaşam için gerekli iç görüyü kazanmalarına yardımcı olur.

daha fazla bilgi

Oyun Terapisi

Oyun terapisi, çocuğun sorunlarını anlamak, duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve bu sorunlarla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiş bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi yaklaşımı, genellikle endişe, korku, takıntılar, özgüven sorunları, çekingenlik, dürtüsellik, saldırganlık, okula uyum sorunları, davranış problemleri, uyku düzeni, beslenme ve tuvalet alışkanlıkları gibi çeşitli zorlukların çözümünde kullanılır. Oyun terapisi oturumları, çocuğun kendisini ifade etmesini, duygusal olarak rahatlamasını ve çözüm odaklı düşünme becerilerini geliştirmesini sağlar. Terapi sürecinde, çocuk terapisti ile oyun yoluyla etkileşime girerken, terapist çocuğun duygusal dünyasını ve düşüncelerini anlamak için gözlem yapar ve terapötik teknikler kullanır. Bu yöntem, çocuğun iç dünyasını keşfetmesine ve duygusal iyileşme sürecine katkıda bulunarak, yaşamında daha olumlu bir deneyim yaşamasına yardımcı olur.

daha fazla bilgi

cliniq oyun terapisi.jpg
Evde Aile

Aile Çift Terapisi

Aile ve çift terapisi, bireylerin aile içi ilişkilerini ve çiftler arasındaki etkileşimleri anlamaya, bu ilişkilerdeki sorunları çözmeye ve sağlıklı bir iletişim kurmaya odaklanan özel bir psikoterapi türüdür. Terapinin amacı, aile üyelerinin ve çiftlerin birbirleriyle olan ilişkilerindeki dinamikleri keşfetmelerine ve daha derin bir anlayış geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Bu süreçte, terapist, katılımcıları destekler, rehberlik eder ve onlara duygusal ve zihinsel açıdan destek sağlar. Aile ve çift terapisi, çatışmaları çözmek, iletişim becerilerini geliştirmek, duygusal bağları güçlendirmek ve ilişkilerdeki sorunların üstesinden gelmek için etkili bir araçtır. Bu terapi türü, her bir bireyin duygusal ihtiyaçlarını anlama, ifade etme ve karşılamada daha başarılı olmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda aile ve çiftlerin birlikte daha sağlıklı bir gelecek inşa etmelerine olanak tanır.

daha fazla bilgi

Çözüm Odaklı Terapi

Çözüm Odaklı Terapi, terapi sürecinin odak noktasını, danışanın başarmak istediği hedefler üzerine koymaktadır; dolayısıyla, terapiye yön veren sorunların kökenlerine odaklanmak yerine, hedeflenen sonuçlara ulaşmayı amaçlar. Bu terapi yöntemi, danışanların mevcut durumlarını analiz etmek yerine, gelecekte istedikleri değişiklikler ve başarılar üzerinde yoğunlaşır. Terapistler, danışanların potansiyel güçlü yönlerini ve çözüm odaklı düşünme becerilerini teşvik ederler. Bu şekilde, danışanlar kendi iç kaynaklarını keşfeder ve mevcut zorluklarla başa çıkmak için etkili stratejiler geliştirirler.

daha fazla bilgi

Image by Mathieu Stern

Tanı Grupları

Anksiyete

Anksiyete, vücudun stresle başa çıkma mekanizması olarak ortaya çıkan doğal bir tepkidir ve kontrol edilemeyen kaygı, korku ve huzursuzluk gibi duyguların ani ve yoğun bir şekilde yaşanmasını içerir. Bu durum, kan basıncının artması, kalp atışlarının hızlanması, solunumun değişmesi ve terleme gibi fizyolojik belirtilerle kendini gösterebilir.

Depresyon

Depresyon, düşük motivasyon, anksiyete, düşük mutluluk seviyeleri ve yaşam sevinci eksikliği gibi duyguların bir arada yaşandığı ruh hali olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, bireylerin iş, ilişki ve diğer yaşam alanlarında zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir. Tedavi edilmediği takdirde, depresyon ciddi sonuçlar doğurabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı veya rahatsızlıkla karakterize edilen bir zihinsel sağlık sorunudur. Bu rahatsızlık, obsesyonlarla başa çıkmak amacıyla tekrarlayan ve devam eden kompulsiyonlar olarak adlandırılan davranışlarla belirginleşir. OKB, etkilediği bireylerin, mantıksız olduğunu bilerek bile rahatlamak için zihinsel olarak meşgul eden ve kontrol edemedikleri bu düşüncelerden kurtulmak amacıyla tekrarlanan hareketler yapma eğiliminde olmalarıyla tanınır. Her yaş grubundan ve sosyo-ekonomik kesimden bireyi etkileyebilen bu rahatsızlık, kronik ve uzun süreli bir nitelik taşır.

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk, diğer adıyla manik-depresif bozukluk, bireyin ruh halini, enerjisini, konsantrasyonunu ve günlük aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Bu bozukluğun en belirgin özelliği, bireyin ruh halinin aşırı uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk durumunda, kişi manik dönemlerde aşırı enerjiye sahip olabilir ve kendini aşırı mutlu hissedebilir. Ancak, depresif dönemlerde dış dünyaya kapanabilir ve hatta intihar düşünceleri geliştirebilir. Bu durumlar arasında ani geçişler olabilir ve bireyin yaşam kalitesi ciddi şekilde etkilenebilir.

Fobiler 

Fobi, bir kişinin belirli bir durum, olay veya nesneye karşı aşırı korku ve panik hissetmesi durumunu ifade eder. Genellikle gerçek bir tehdit olmadığı halde, kişinin mantıksız bir şekilde korku hissetmesiyle karakterizedir. Bu korkular, bireyin günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Fobiler genellikle çocukluk veya gençlik döneminde başlar ve yaşla birlikte azalma veya artma eğilimi gösterebilir. 

Kayıp Yas

Sevilen kişilerin kaybı veya ayrılığı, insanlar için son derece acı verici bir süreçtir. Yas süreci boyunca gözlemlenen tepkiler, bireyseldir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir; ancak, bir dizi ortak fiziksel, bilişsel, duygusal ve davranışsal belirtiler görülür.

Duygudurum Bozukluğu

Duygudurum bozukluğu, genellikle veya neredeyse her gün üzüntü, değersizlik hissi, enerji eksikliği, umutsuzluk gibi depresif belirtiler veya aşırı enerji, aşırı mutluluk hissi, hızlı konuşma veya hareket etme, ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik gibi hipomanik veya manik atak belirtileriyle karakterize edilir.

Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozukluğu, borderline hastalığı olarak da bilinen bir tür zihinsel bozukluk olup, bireyin sağlıksız düşünme, işleyiş ve davranış tarzlarını karakterize eder. Bu bozuklukla mücadele eden bireyler, genellikle durumları ve ilişkileri algılamakta veya anlamlandırmakta zorluk yaşarlar. Kişilik bozukluğu, bireyin ilişkilerinde, sosyal etkileşimlerinde, iş veya okul performansında önemli sorunlara ve kısıtlamalara neden olabilir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu, genellikle aşırı korku, dehşet ve çaresizlik duygularına neden olan, sıklıkla beklenmedik ve olağandışı olaylar sonrasında gelişen bir ruh sağlığı durumudur. Bu tür olaylar genellikle kişinin kendisinde veya bir yakınında ölüm veya ciddi yaralanma riski oluşturduğunda meydana gelir. Bu durumlar, bireyin normal günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırabilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Travma sonrası stres bozukluğu, kişinin günlük işlevselliğini etkileyebilecek semptomlarla karakterizedir ve profesyonel yardım gerektirebilir.

Davranış Bozuklukları

Çocuk ve ergenlerin, toplumsal kurallara ve değerlere uymama eğilimi göstererek başkalarının haklarını ihlal etmeleri, bir davranış bozukluğu olarak tanımlanır. Bu tür davranış bozuklukları, çeşitli nedenlere dayanabilir; örneğin, dikkat çekme ihtiyacı, kendini savunma refleksi, yetişkinleri şaşırtma isteği, akranları arasında kabul görmek ve onaylanmak arzusu veya insanlardan intikam alma dürtüsü gibi. Bu davranışlar genellikle altta yatan fizyolojik veya psikolojik sorunlardan kaynaklanabilir ve çocukların veya ergenlerin duygusal, sosyal ve akademik gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir.

Uyku Bozukluğu

İnsanların sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri için gereklilikler arasında uyku da bulunmaktadır. Uyku sorunu yaşayan bireylerin yaşam kalitesi önemli ölçüde düşmektedir. Kronik uykusuzluk şikayeti olan bireylerin ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu nedenle, yeterli miktarda ve kaliteli bir uyku, hem sağlığımızı korumak hem de günlük işlevlerimizi yerine getirebilmemiz için kaçınılmaz bir gerekliliktir.

Yeme Bozukluğu

Yeme bozukluğu, beslenme davranışının temelde fiziksel açlık durumuna değil, bireyin farklı algı ve düşünce biçimlerine dayandığı ve bu nedenle ciddi psikiyatrik problemler arasında yer aldığı kabul edilen bir durumdur. Bu bozuklukta, birey genellikle kendi vücudunun ağırlığı veya şekli gibi dış görünüş özellikleri hakkında olumsuz düşüncelere sahiptir ve bu, yeme davranışına yönelik farklı bir bakış açısı geliştirmesine yol açar.

Hizmetlerimiz

 • Online Mevcut

  Ücretsiz Ön Görüşme


  30 dk.

 • Duygusal ve davranışsal sorunların çözümü, ruh sağlığı danışmanlığı


  1 sa.

 • Bireyin kişisel kaynaklarını kullanarak optimum seviyede gelişim sağla...


  1 sa.

 • Aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı terapiler


  1 sa.

 • Sınav kaygısı, dikkat eksikliği, özgüven problemleri, duygusal çatışma


  1 sa.

 • Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, özgüven, okul problemleri


  1 sa.

 • Çocuklarda oyun ile bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişimi terapileri


  1 sa.

 • Ortak bir tema çerçevesinde sorunların paylaşıldığı terapi yöntemi


  Sona erdi

Psikolog'a Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 78G

İpekyolu, VAN 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page