top of page

Psikoterapi

Psikoloji zihin ve davranış bilimidir. Psikologlar düşünceleri, davranışları, duyguları, beyin işlevi, kişilik ve çevre arasındaki ilişkileri keşfetmek için bilimsel ilkeleri uygularlar.

Terapi Alanları

Terapideki Kız

Bilişsel Davranışçı Terapi

Sağlıksız ve olumsuz düşüncelerimizin duygu ve davranışlarımıza olan etkilerine odaklanır. Sistemli bir şekilde bu düşünceleri gözden geçirip yerlerine sağlıklı ve olumlu olanları koymayı hedefler. Uygulamalar sırasında nefes egzersizleri ve duygu tekniklerinden yararlanılır.  Danışanın ve terapistin aktif olduğu bu yöntemde ev ödevleri önemli yer tutar. Problem odaklı ve kısa süreli bir yaklaşımdır.

daha fazla bilgi

Psikanaliz ve Psikanalitik

İnsan davranışlarının bilinç dışı süreçlerden etkilendiği, yaşanılan sorunların çocukluk yaşantılarından kaynaklandığını savunur. Serbest çağrışım, rüya analizi ve yorum gibi teknikler kullanılan bu yaklaşımda amaç danışanın içgörü kazanmasıdır. Terapi seansları sık ve oldukça uzun süreli derinlemesine çalışmalardır.

daha fazla bilgi

Psikoloğun Ofisi
Terapi seansı

Gestalt Terapi

Gestalt terapi, yalnızca bireylerin psikolojik sorunları ile ilgilenmek yerine, içindeki potansiyeli ortaya çıkararak, daha sağlıklı bireyler haline gelmelerini hedefleyen hümanist bir psikoterapi türüdür. Gestalt terapi, geçmişin geride kaldığını ve geleceğin henüz yaşanmadığını söyleyerek şimdiki zamana odaklanır. Gestalt terapide, bireyler kendi kendilerini destekleyerek büyürler ve gelişirler, daha rahat bir şekilde sorumluluk alabilirler. Terapide kişilere bu becerilerin kazandırılması hedeflenir. 

daha fazla bilgi

Psikodinamik

Psikodinamik terapi, danışanların sorunlarına ve bu sorunlarla başa çıkma yöntemlerine ve çözümünde sergilediği davranışlara odaklanan bir psikoterapi yöntemidir. Psikodinamik terapide, danışan olumsuz ve sağlıksız duygu ve düşüncelerini psikoterapist ile paylaşır. Bu paylaşım danışanın çocukluğundan itibaren yaşadığı olaylar ve bu olaylara verdiği tepkiler, deneyimleri içerir. Danışanın terapist ile paylaşımları sonucunda sağlıksız ve olumsuz duygu ve düşüncelerin temelinde nelerin olduğuna inilir ve danışanların duygu ve düşüncelerini etkileyen şeylerin ne olduğunu fark etmesi sağlanır. 

daha fazla bilgi

Psikolog Oturumu
cliniq psikodrama.jpeg

Psikodrama

Psikodrama, psikolojik sorunları tiyatro teknikleri ile birleştiren ve bu şekilde sorunların fark edilip, sorgulanmasını amaç edinen bir psikoterapi yöntemidir. Psikodramada, seansa katılan bireyler, diğer kişilerle iletişim içerisinde bir role girerler. Böylece, bireyler geçmişte olan veya şimdiki zamanda yaşanan sorunlar ve çatışmalarla, gelecek ile ilgili kaygılarla yüzleşirler ve nasıl başa çıktıklarını veya çıkacaklarını kendileri deneyerek görebilirler.

daha fazla bilgi

Oyun Terapisi

Çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiştir. Sıklıkla endişe, korku, takıntı, kendine güven sorunları, çekingenlik, dürtüsellik, saldırganlık, okula uyum sorunu, davranış problemleri, uyku, yemek ve tuvalet sorunlarının çözümünde kullanılmaktadır.

daha fazla bilgi

cliniq oyun terapisi.jpg
Evde Aile

Aile Çift Terapisi

Aile bireylerinin ve çiftlerin birbileriyle etkileşimlerinin anlaşılmasına, bunlarla ilgili sorunların çözümüne ve sağlıklı iletişime geçilmesine odaklanmaktadır.

daha fazla bilgi

Çözüm Odaklı Terapi

Danışanı terapiye yönlendiren sorunların nedenine odaklanmak yerine, terapi süreci sonunda başarmak istedikleri hedefler üzerine odaklanan bir terapi yöntemidir.

daha fazla bilgi

Image by Mathieu Stern

Tanı Grupları

Anksiyete

Anksiyete, vücudun strese verdiği doğal bir tepki olarak kontrol edilemeyen kaygı, korku ve huzursuzluk gibi duyguların ani ve yoğun bir şekilde yaşanmasıdır. Kan basıncının yükselmesi, kalp atışlarının hızlanması, nefes alış verişinin değişmesi ve terleme anksiyete belirtileridir.

Depresyon

Depresyon, düşük motivasyon, kaygı, düşük düzeyde mutluluk ve yaşama sevinci duygularının birlikte yaşandığı bir ruh halidir. Depresyon, insanların işlerinde, ilişkilerinde ve hayatlarının diğer alanlarında zorluklarla karşılaşmalarına neden olabilir. Bu durum, tedavi edilmezse ciddi sonuçlar doğurabilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk

Obsesif kompulsif bozukluk (OKB), obsesyon adı verilen takıntılı düşünce veya dürtülerin yarattığı kaygı ya da rahatsızlığa neden olan sıkıntıyı ortadan kaldırmak için kompulsiyon diye tabir edilen devamlı tekrar eden davranışlar ile karakterizedir. OKB'si bulunan insanlar mantık dışı olduğunu bildiği halde rahatlayabilmek için tekrar tekrar zihni meşgul eden ve kontrol edemediği bu düşüncelerden kurtulmak adına bazı hareketleri defalarca yaparlar. Her yaştan ve her kesimden insanı etkileyen OKB, kronik ve uzun süreli bir bozukluktur.

Bipolar Bozukluk

Bipolar bozukluk diğer bir adıyla manik-depresif bozukluk kişinin ruh hali, enerjisi, konsantrasyonu ve günlük yapılan aktivitelerini yerine getirme becerisini etkileyen bir rahatsızlıktır. Bipoların en belirgin özelliği kişinin ruh halinin uçlarda olmasıdır. Bipolar bozukluk en yüksek seviyedeyken kişi hiperaktif bir ruh haline bürünür ve kendini çok mutlu hisseder. Fakat depresyon haline büründüğünde ise dış dünyaya kendini kapatabilir ve hatta intihar eğilimi gösterebilir.

Fobiler 

Fobi; kişinin belli bir duruma, olaya ya da nesneye karşı korku ve panik geliştirmesidir. Gerçek tehlikelere karşı doğal olarak oluşan korkular dışında gerçek bir tehdit olmadığı halde, mantık dışı oluşan korkular fobi olarak adlandırılır. 

Kayıp Yas

Sevdiği kişileri kaybetmek ya da onlardan ayrılmak insanlar için oldukça acı dolu bir süreçtir. Yas sürecinde gösterilen tepkiler bireyseldir ve kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, bir grup ortak bedensel, bilişsel, duygusal ve davranışsal belirtiler görülür. 

Duygudurum Bozukluğu

Duygudurum bozukluğu çoğu zaman veya neredeyse her gün üzgün ve değersiz hissetmek, enerji eksikliği, umutsuzluk gibi depsesif belirtiler veya aşırı enerjik ya da mutlu hissetmek, hızlı konuşmak ya da hareket etmek, ajitasyon, huzursuzluk, sinirlilik gibi hipomanik veya manik atak belirtileri gösterir.

Kişilik Bozukluğu

Kişilik bozukluğu diğer bir adıyla borderline hastanın sağlıksız bir düşünme, işleyiş ve davranış tarzına sahip olduğunuz bir tür zihinsel bozukluktur. Kişilik bozukluğu olan bir kişi, durumları ve insanları algılamakta veya ilişkilendirmekte zorlanır. Kişilik bozukluğu hastanın ilişkilerinde, sosyal aktivitelerinde, iş ve okulda önemli sorunlara ve sınırlamalara neden olur.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu kişiyi aşırı korkutan, dehşet içinde bırakan, çaresizlik yaratan, çoğu kez olağan dışı ve beklenmedik bir şekilde gerçekleşen olayların tetiklediği bir ruhsal travma ya da ruh sağlığı durumudur.  Bu olayların kişinin kendisinde veya bir yakınında ölüme yol açması ya da yaralanma tehlikesi yaratması durumunda ortaya korku, dehşet ve çaresizlik hisleri çıkabilir.

Davranış Bozuklukları

Çocuk ve ergenlerin, kurallara ve toplumsal değerlere uymaması ve başkalarının haklarını ihlal eden davranışlar göstermesi bir davranış bozukluğudur. Davranış bozukluğu; dikkat çekme, kendini savunma, büyükleri şaşırtma, arkadaşları arasında beğenilmek ve onaylanmak, insanlardan intikam alma isteği, fizyolojik sorunlar gibi nedenlere dayanır.

Uyku Bozukluğu

İnsanların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için gerekli faktörler arasında uyku da bulunmaktadır. Uyku sorunu yaşayan kişilerin hayat kalitesi düşer. Kronik uykusuzluk şikayeti olanların ruhsal ve bedensel sağlığı olumsuz şekilde etkilenir. Dolayısıyla yeterli miktarda ve kaliteli bir uykumuzun olması, hem sağlığımızı korumamız hem de gün içinde işlevlerimizi yerine getirebilmemiz için vazgeçilmez bir zorunluluktur. 

Yeme Bozukluğu

Yeme bozukluğu yemek yeme dürtüsünün fiziksel açlık durumuna göre değil farklı algı ve düşünce biçimlerine göre şekillendiği ve beslenme davranışının büyük oranda bozulduğu son derece önemli psikiyatrik problemlerden biridir. Kişi, genellikle vücudun ağırlık veya şekil gibi dış görünüş özellikleri hakkında olumsuz fikirlere sahiptir ve bu durum yemek yeme davranışına karşı farklı bakış açılarının ortaya çıkmasına neden olur. 

Hizmetlerimiz

 • Online Mevcut

  Ücretsiz Ön Görüşme


  30 dk

 • Bireyin kişisel kaynaklarını kullanarak optimum seviyede gelişim sağla...


  1 Saat

 • Aileler ve çiftler arasındaki yakın ilişkinin çalışıldığı terapiler


  1 Saat

 • Sınav kaygısı, dikkat eksikliği, özgüven problemleri, duygusal çatışma


  1 Saat

 • Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, özgüven, okul problemleri


  1 Saat

 • Çocuklarda oyun ile bilişsel, fiziksel ve ruhsal gelişimi terapileri


  1 Saat

 • Ortak bir tema çerçevesinde sorunların paylaşıldığı terapi yöntemi


  Sona erdi

 • Duygusal ve davranışsal sorunların çözümü, ruh sağlığı danışmanlığı


  1 Saat

Psikolog'a Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 90

İpekyolu, VAN 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page