top of page

Afazi

Edinilmiş Dil Bozukluğu


Genel Bilgi

Afazi, beynin dil ve konuşmadan sorumlu bölgelerinin tümüne ya da bir kısmına görülen fiziksel hasar veya felç sonucu ortaya çıkan bir dil ve konuşma bozukluğudur. Konuşma problemleri · Kelime çıkarmada zorluk · Alakalı kelimeleri birbirinin yerine kullanma “Tavuk” yerine “Balık” · Kelime içinde sesleri değiştirme “Bulaşık Makinası” yerine “Makina Bulaşığı” · Anlamsız/Uydurma kelime kullanma “Araba” yerine “Samasa” · Uygun cümle kurmak için kelimeleri sıralayamama · Anlamsız/Uydurma kelimeler ve gerçek kelimeleri kullanarak akıcı fakat anlamsız cümle kurma Konuşmayı anlama problemleri · Hızlı konuşma ve uzun cümle sonrasında söylenenleri anlayamama · Gürültülü ortamlarda konuşulanı anlayamama · Şakaları yanlış yorumlama/Mecazi konuşmaları gerçek anlamıyla algılama Okuma ve yazma problemleri · Kitap, broşür, form ve diğer yazılı kaynakları okumada zorluk · Hecelemede zorluk/Cümle oluşturmak için kelimeleri bir araya getirip yazmada zorluk Afazili bireylerde dil ve konuşma terapisi uygulamaları belirtilerin hafiflemesine yardımcı olmaktadır. Terapilerde hastaların konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı müdahale teknikleri kullanılarak, iletişim rehabilitasyonu hedeflenmektedir. Terapiler bilişsel iyileşme hedefli pek çok dil ve konuşma üretimi aktivitelerini içermektedir. Uygulanan teknikler ile hastaların tekrar sağlıklı iletişim kurabilecek dil ve konuşma yetilerini kazanımları amaçlanmaktadır. Mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlanmalıdır. Tedavi dil ve konuşma terapisti tarafından sürdürülür ve tedavi programının içeriği ve süresi hastaya göre farklılıklar gösterir. Hızlı ve etkili sonuç almak için ailenin tedavi programına etkin olarak katılımı sağlanmalıdır.

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page