top of page

Ergoterapi

Ergoterapi, kişinin çevresindeki dünyayla nasıl hareket ettiğine, oynadığına ve iletişim kurduğuna odaklanır. Ergoterapi, her yaştan bireye yaşadığı duyusal zorlukların üstesinden gelmelerine, öz bakım, oyun ve planlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tedavi sağlar.

Terapi Alanları

duyu-bütünleme-ergoterapi-van

Duyu Bütünleme

Duyusal bütünleme, kişinin vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri organize etmesini ve vücudunu çevresel uygunlukla uyumlu şekilde kullanmasını sağlayan nörolojik bir işlemdir. Bu süreç, beyinde çeşitli duyusal girdilerin bütünleştirilmesi ve yorumlanmasıyla gerçekleşir. Duyusal bütünleme, görme, işitme, dokunma, denge ve propriosepsiyon gibi duyuların etkileşimini içerir. Bu sürecin sağlıklı işleyişi, bireyin motor becerilerini geliştirmesine, dikkat ve odaklanma yeteneğini artırmasına ve günlük yaşam aktivitelerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesine yardımcı olur.

daha fazla bilgi

Duyusal İşlemleme

Motor Planlama

Denge Güç Planlama

Motor planlama, bireylerin günlük yaşamlarında en etkili ve verimli şekilde hareket etmelerini sağlamak için gereken becerilerin bir parçasıdır. Bu beceri seti, bireylerin belirli bir hedefe ulaşmak için hareketlerini organize etmelerini, sıralarını düzenlemelerini ve uygun stratejiler geliştirmelerini içerir. Örneğin, günlük aktiviteleri planlamak, işleri önceliklendirmek, zamanı yönetmek ve görevleri başarıyla tamamlamak gibi yetenekler motor planlamanın bir parçasıdır. Motor planlama becerilerinin geliştirilmesi, bireylerin bağımsızlık, üretkenlik ve yaşam kalitesini artırabilir. Bu nedenle, bu becerilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşır.

daha fazla bilgi

ergoterapi-motor-planlama-van
ergoterapi-ince-motor-van

İnce Motor Beceriler

Kavrama Becerileri El Yazısı

İnce motor becerisi, el ve bilekteki küçük kasları kullanarak hassas hareketler gerçekleştirme yeteneğidir. Bu beceri, günlük yaşamda çeşitli aktiviteleri başarıyla gerçekleştirmek için gereklidir. Örneğin, yemek yerken çatalı tutmak, kıyafet değiştirirken düğmeleri iliklemek, kitap sayfalarını çevirmek veya kalemi tutmak gibi aktivitelerde ince motor becerileri kullanılır. Bu beceri, parmaklar arası koordinasyon, hassas dokunuş ve el-göz koordinasyonunu içerir. İnce motor becerilerinin geliştirilmesi, günlük yaşam aktivitelerini daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle çocuklar için, oyunlar ve aktiviteler aracılığıyla ince motor becerilerin geliştirilmesi önemlidir.

daha fazla bilgi

Görsel Uzaysal Algı

Görsel Algılama Duruş Nesneler

Görsel algı, beyin tarafından gözlerden gelen görüntüleri anlamlandırma yeteneğini ifade eder. Bu bilişsel kabiliyetin önemli bir özelliği, çevremizi şekiller, boyutlar, mesafeler vb. ile algılamamıza olanak tanımasıdır. Görsel-uzaysal süreçler, uzayın algılanmasını, görselleştirme ve yönelimi, görsel-uzaysal taramayı, tepki hızını ve sürekli dikkati içerir. Örneğin, bir nesnenin boyutunu tahmin etmek, bir nesneyi diğerlerinden ayırt etmek veya bir haritada yolu bulmak gibi görsel-uzaysal beceriler, günlük yaşamımızda önemli bir rol oynar. Bu süreçlerin etkin kullanımı, çevremizi anlama, etkileşime geçme ve görevleri yerine getirme yeteneğimizi büyük ölçüde etkiler.

daha fazla bilgi

ergoterapist-görsel-algı-van
ergoterapi-yürütücü-fonksiyonlar-van

Yürütücü Fonksiyonlar

Planlama Organizasyon

Yürütücü fonksiyonlar, amaçlı ve hedefe odaklı aktivitelerin gerçekleştirilmesi için gereken becerilerin tamamını içerir. Bu beceriler arasında planlama, organizasyon, çalışan belleğin kullanımı ve dürtü kontrolü gibi yetenekler yer alır. Planlama, bir görevi başarıyla tamamlamak için adımların belirlenmesini ve sıralanmasını içerir. Organizasyon, kaynakların etkili bir şekilde düzenlenmesini ve yönetilmesini sağlar. Çalışan belleğin kullanımı, mevcut bilgilerin hatırlanması ve kullanılmasını içerirken, dürtü kontrolü, ani arzuların veya tepkilerin yönetilmesini sağlar. Bu beceriler, günlük yaşamda işlevselliği destekler ve kişinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olur.

daha fazla bilgi

Dikkat & Odaklanma

Dikkat Otokontrol

Dikkat, düşüncenin belirli bir konuya yoğunlaştırılabilme yeteneğidir. Dikkat eksikliği, kişinin otokontrolünde bozukluklar, dürtüsellik ve bazen hiperaktivite ile kendini gösterebilir. Odaklanma problemleri, sürekli olarak dış uyaranlara yanıt verme şeklinde tanımlanabilir ve bireylerin günlük işlevselliğini azaltabilir. Bu tür zorluklar, özellikle okul, iş veya sosyal etkileşimler gibi durumlarda kişinin performansını etkileyebilir ve yaşam kalitesini düşürebilir. Bu nedenle, dikkat eksikliği ve odaklanma problemleri, uygun müdahaleler ve desteklerle yönetilmelidir.

daha fazla bilgi

ergoterapi-dikkat-odaklanma-van
ergoterapist-denge-van

Denge & Koordinasyon

Denge Postür Vücut İmajı

Denge, vücut postürünü ayarlayarak uzayda oryantasyonumuzu sağlayan ve düşmeyi önleyen bir mekanizmadır. Koordinasyon ise düzgün, doğru ve kontrollü hareketlerin gerçekleştirilmesini sağlayan bir yetenektir. Bu iki kavram, günlük yaşamda fiziksel aktiviteleri yerine getirme, yürüme, koşma, merdiven çıkma gibi hareketlerde önemli rol oynar. Sağlam bir denge ve koordinasyon, kişinin güvenliğini ve işlevselliğini artırırken, günlük aktivitelerin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine de yardımcı olur. Bu nedenle, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi ve korunması önemlidir, özellikle yaşlı bireylerde düşmelerin önlenmesi ve sporcuların performanslarının artırılması açısından.

Oyun & Sosyal Uyum

Oyun Okul Sosyal İletişim

Oyun, çocukların büyümesine katkıda bulunan, kendilerini ifade etmelerini, yeteneklerini keşfetmelerini ve duyusal-motor becerilerini geliştirmelerini sağlayan önemli bir aktivitedir. Ayrıca duygusal ve dil gelişimine de katkıda bulunur. Oyun oynamak, çocuklara aktif bir yaşam tarzı benimseme alışkanlığı kazandırırken, ileride oluşabilecek riskleri azaltmada etkili bir yöntemdir. Oyun, çocukların sosyal becerilerini geliştirmelerine, problem çözme yeteneklerini artırmalarına ve yaratıcılıklarını ortaya koymalarına da olanak tanır. Bu nedenle, çocukların sağlıklı gelişimi ve mutluluğu için oyunun önemi büyüktür ve ebeveynlerin ve eğitimcilerin çocukların oyun zamanını teşvik etmesi önemlidir.

ergoterapi-oyun-terapi-van
ergoterapi-özbakım-van

Özbakım Becerileri

Hijyen Giyinme Yemek Yeme

Giyinme, diş temizliği ve çatal-bıçak kullanımı gibi temel öz bakım aktivitelerini öğrenmek, bireylerin bağımsızlık yolculuğunda önemli adımlardır. Bu temel beceriler, günlük yaşamda kişisel bakımın sağlanması ve günlük aktivitelerin yerine getirilmesi açısından kritik öneme sahiptir. Özellikle çocuklar için, bu becerilerin kazanılması, kendilerine olan güvenlerini artırır ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak konusunda bağımsızlık duygularını geliştirir. Aynı zamanda, bu becerilerin öğrenilmesi, bireylerin sosyal uyum ve yaşam kalitesini artırırken, genel yaşam becerilerini de geliştirmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, temel öz bakım becerilerinin kazanılması, bireylerin yaşam boyu süren sağlıklı bir bağımsızlık ve özgüven geliştirmelerine katkıda bulunur.

daha fazla bilgi

Tanı Grupları

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm, insanların iletişim kurma şekillerini, başkalarıyla ilişki kurma becerilerini ve çevrelerine nasıl tepki verdiklerini etkileyen karmaşık bir nörogelişimsel durumdur. Bu durum genellikle sosyal etkileşim ve iletişimde zorluklar, tekrarlayıcı davranışlar ve sınırlı ilgi alanları ile karakterizedir. Otizm spektrum bozukluğu olan bireyler genellikle duygusal ifade, sosyal etkileşim ve empati becerilerinde zorluklar yaşarlar. Aynı zamanda, yoğun ilgi alanlarına sahip olabilirler ve belirli konular veya aktiviteler üzerinde yoğunlaşabilirler. Otizm, her bireyde farklı belirtiler ve düzeylerde görülebilir ve genellikle yaşam boyu süren bir durumdur. Bu nedenle, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin eğitimi ve desteklenmesi, bireysel ihtiyaçlara ve güçlüklere uygun olarak kişiselleştirilmelidir.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite

DEHB, nörolojik temelli bir zihinsel bozukluktur. Bu bozukluk genellikle çocukluk döneminde dikkatsizlik, aşırı hareketlilik (hiperaktivite), unutkanlık, tepkilerin kontrolsüzlüğü veya ani ve dürtüsel tepkilerle kendini gösterir. DEHB, bireyin günlük yaşamında işlevsellik ve dikkat sürekliliğini etkileyebilir. Dikkatsizlik, odaklanma güçlüğü, planlama ve organizasyon becerilerinde zorluklar, işlerin tamamlanması, zaman yönetimi ve kişisel ilişkilerde sorunlar yaşanmasına neden olabilir. Hiperaktivite ve dürtüsellik ise kişinin kontrolsüz davranışlar sergilemesine yol açabilir, bu da sınıf ortamında veya sosyal etkileşimlerde zorluklara neden olabilir. DEHB, yaşam boyu süren bir durum olup uygun tedavi ve yönetimle bireyin işlevselliğini artırabilir.

Disleksi

Disleksi, beynin yazılı dil işleme sürecini etkileyen, zeka ile ilgili olmayan ancak okuma, yazma ve heceleme gibi alanlarda güçlük yaşatan bir dil temelli öğrenme bozukluğudur. Disleksi genellikle öğrenme güçlüğü olarak da bilinir. Bu durum, bireyin harfleri, heceleri veya kelimeleri tanıma, anlama ve hatırlama becerisini etkileyebilir. Disleksi olan bireyler, okuma sırasında kelimeleri karıştırma, harfleri yerinde algılamama veya yazarken harfleri tersten yazma gibi zorluklar yaşayabilirler. Disleksi, bireyin okul performansını ve akademik başarısını etkileyebilir, ancak uygun destek ve yönetim ile bu zorlukların üstesinden gelmek mümkündür.

Dispraksi

Dispraksi, nörolojik bir bozukluk olarak tanımlanır ve hareketlerin koordinasyonunu etkiler. Bu durumda, beyin ve kasların uyumlu çalışması engellenir, bu da günlük aktivitelerin gerçekleştirilmesinde zorluklara yol açar. Dispraksi, bireyin motor becerilerini ve hareket planlamasını etkileyebilir, bu da basit veya karmaşık görevleri yerine getirirken güçlük yaşamasına neden olabilir. Örneğin, dispraksi olan biri, el becerilerinde, yemek yerken veya giyinirken zorluklar yaşayabilir. Bu durum, bireyin yaşam kalitesini etkileyebilir ve günlük işlevselliğini sınırlayabilir. Terapi ile dispraksi yönetilebilir ve bireyin becerilerini geliştirmesi desteklenebilir.

Serebral Palsi

Serebral Palsi, beyinde meydana gelen bir hasar sonucunda ortaya çıkan bir durumdur ve bu hasar, kişinin belirli kaslarını kullanmakta güçlük çekmesine neden olur. Beyindeki hasarın hangi bölgede ve ne kadar yaygın olduğuna bağlı olarak, serebral palsi'nin belirtileri değişiklik gösterebilir. Bu durum, hareket ve koordinasyon becerilerini etkileyebilir ve bazı durumlarda kişinin normal aktivitelerini yerine getirmesini zorlaştırabilir. Serebral palsi olan bireylerin belirtileri ve şiddeti farklılık gösterebilir, bazıları sadece hafif zorluklar yaşarken, diğerleri daha ciddi fiziksel kısıtlamalarla karşılaşabilir. Tedavi ve rehabilitasyon, serebral palsi yönetiminde önemli bir rol oynar ve bireyin yaşam kalitesini artırmak için çeşitli terapi yöntemleri kullanılabilir.

Down Sendromu

Down sendromu, genetik bir rahatsızlık olup bireylerde belirgin bir kromozom anomalisi bulunmasıyla karakterizedir. Bu durum, genellikle bireylerin fiziksel ve zihinsel gelişim seviyelerinin akranlarına göre daha düşük olmasına neden olur. Ayrıca, down sendromlu bireyler sindirim sistemi ve iç organlarında bazı problemler yaşayabilirler. Bu problemler arasında kalp hastalıkları, sindirim sorunları ve tiroid bezinin etkilenmesi gibi durumlar yer alabilir. Down sendromlu bireylerin yaşam kalitesini artırmak için erken müdahale, eğitim ve sağlık hizmetleri önemlidir. Bu tür desteklerle, down sendromu olan bireylerin yaşam becerilerini geliştirmek ve topluma daha fazla entegre olmalarını sağlamak mümkündür.

Gelişim Geriliği

Gelişim geriliği, bireyin sosyal-duygusal, dil, fiziksel ve zihinsel gelişim alanlarında, biyolojik veya çevresel etmenlerin yetersizliği nedeniyle yaşıtlarına kıyasla geri kalması durumunu ifade eder. Bu durum, bireyin normal gelişim sürecinde beklenen kilometre taşlarını zamanında veya eksiksiz bir şekilde ulaşamamasıyla karakterizedir. Gelişim geriliği, bireyin sağlıklı bir şekilde fonksiyon göstermesini engelleyebilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir. Bu durumun nedenleri çeşitli olabilir ve erken tanı ve uygun müdahalelerle yönetilmesi önemlidir. Bu, bireyin gelişimini desteklemek, güçlendirmek ve ihtiyaç duyduğu alanlarda yardımcı olmak için çeşitli terapi ve eğitim yöntemlerinin kullanılmasını içerebilir.

Yeme Bozukluğu

Çocuklarda yeme bozuklukları, sağlık, duygusal durum, davranışlar ve yaşamın çeşitli alanları üzerinde olumsuz etkileri olan ciddi bir hastalıktır. Bu bozuklukların kökenleri genellikle genetik, psikolojik ve sosyal etkenlerin bir kombinasyonundan kaynaklanır. Çocuklarda yeme bozuklukları, yemek yeme alışkanlıklarında veya beslenme davranışlarında anormal değişikliklerle kendini gösterebilir. Örneğin, aşırı yeme (binge eating), yemek yemekten kaçınma (anoreksiya nervoza), yeme sonrası kusma (bulimiya nervoza) gibi belirtiler gözlemlenebilir. Bu tür bozukluklar, çocuğun fiziksel sağlığını tehlikeye atabilir ve psikolojik zorluklara yol açabilir. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve bireye özgü tedavi planlarıyla desteklenmelidir. Erken teşhis ve uygun müdahaleler, çocuğun iyileşme sürecini hızlandırabilir ve uzun vadeli sonuçları minimize edebilir.

Hizmetlerimiz

 • Online / Yüzyüze

  Ücretsiz Ön Görüşme


  30 dk.

 • Duyu organlarının beyine yolladığı sinyaller ile vücudun çevreyi algı...


  1 sa.

 • Dikkat | Görsel Uzaysal Algı | Denge Koordinasyon | Motor Planlama | Ö...


  1 sa.

 • Okuldaki çocukların daha başarılı olmalarına yardımcı olmak için veril...


  45 dk.

Ergoterapist'e Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 78G

İpekyolu, VAN 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page