top of page

Pediatrik Ergoterapi

Dikkat | Görsel Uzaysal Algı | Denge Koordinasyon | Motor Planlama | Özbakım | İnce Motor Beceriler


Genel Bilgi

Ergoterapi Nedir; Ergoterapi, çocuğun ve ailelerin özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş bir yaklaşımla çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olur. Uygulamamız, çeşitli tanı ve yaştaki çocukları tedavi etmeye yönelik bütünsel ve duyusal bütünleştirici bir çerçeveden yararlanır. Ergoterapistler çocuğun çevrelerindeki insanlara ve durumlara daha uygun tepki vermesine yardımcı olmak amacıyla nörolojik olgunlaşma için fırsatlar yaratmak amacıyla amaçlı faaliyetler, özel ekipman ve sağlam klinik akıl yürütme kullanır. Ergoterapi Yaklaşımları; Ayres Duyu Bütünleme Sıralı Oral Duyusal besleme yaklaşımı DIR/Floortime Makaton (Başlangıç Modülü) Prechtl'in genel hareketler değerlendirmesi Terapötik Dinleme Tanı Grupları; Duyusal İşleme Bozukluğu Beslenme Problemleri Dikkat Eksikliğive Hiperaktivite (ADD / DEHB) Dispraksi veya Gelişimsel Koordinasyon Bozukluğu Otizm Spektrum Bozukluğu Down Sendromu Gelişim Geriliği Öğrenme Güçlükleri Görsel Algı Bozuklukları Fiziksel Yetersizlik Diğer gelişimsel, nörolojik ve davranışsal zorluklar. Odaklandığımız Alanlar; Çevremizden gelen duyusal bilgileri (vücut pozisyonu, dokunma, görme, duyma, hareket, tat ve kokular gibi) işleme ve yorumlama. Vücudun iki tarafını koordineli bir şekilde kullanarak orta hattı geçmek gibi ikili entegrasyon. Yeni fikirler üretmek, yeni ve özgün motor hareketler gibi motor planlama. Kalem tutma, kesme, çizme, boyama ve yazma gibi ince motor beceriler. Kas gücü, kas tonusu gibi kaba motor becerilerin yanı sıra top fırlatma ve yakalama veya bisiklete binme gibi fonksiyonel beceriler. Bulmaca oluşturma, okuma, yazma ve heceleme gibi daha işlevsel becerilere yardımcı olan şekil zemini, görsel tamamlama, uzamsal ilişkiler ve uzaydaki konum gibi görsel algı becerileri. Kavramların (renk, şekil vb.) yanı sıra problem çözme, sıralama gibi bilişsel beceriler. Konsantrasyon bir çocuğun okuldaki performansı ve başa çıkma becerisi üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğundan Ergoterapi seanslarında önemli bir odak noktasıdır.

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page