top of page

Odyoloji

Odyoloji, işitme ve denge bozukluklarının öncelikle önlenmesi, gerçekleştikten sonra ise tanılanması, uygun işitme cihazı, koklear implant uygulama ve takip etme, gereken durumlarda özellikle bebek ve çocuklarda işitsel eğitim yaklaşımlarını ve rehabilitasyonu ile ilgilenen bir bilim dalıdır. 

Terapi Alanları

van odyolog

Klinik Odyoloji

Kulak Baş Boyun

Klinik Odyoloji, kulak, burun, boğaz ve baş-boyun bölgesindeki sağlık sorunlarının tanı ve tedavisine odaklanan bir bilim dalıdır. Bu alanda, işitme ve denge bozuklukları gibi durumların tanısında çeşitli testler kullanılır. Davranışsal işitme testleri, bireyin işitme duyusunun değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Otoakustik emisyon ölçüm testleri, iç kulağın sağlığını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Elektrofizyolojik testler ise işitsel sinir ve beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Bu testlerin sonuçlarına dayanarak, hastaların tanısı konulur ve tedavi planları oluşturulur.

daha fazla bilgi

Eğitim Odyolojisi

İşitsel Eğitim Dudak Okuma

İşitme kaybının eğitim sistemi üzerindeki etkilerini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Bu önlemler arasında işitsel eğitim ve dudak okuma gibi teknikler önemli bir rol oynamaktadır. İşitsel eğitim, işitme kaybı olan bireylere işitme cihazları veya koklear implant gibi teknolojik desteklerle birlikte işitme ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Dudak okuma, işitme kaybı olan bireylerin dudak hareketlerini izleyerek konuşmayı anlamalarını sağlayan bir yöntemdir.

daha fazla bilgi

van işitme terapisi
van işitme testi

Pediatrik Odyoloji

Çocuklarda İşitme Kaybı

Bebeklik ve çocukluk döneminde işitme kaybı, erken dönemde tespit edilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu dönemde yapılan işitsel testler, işitme kaybının türünü ve derecesini belirler. Tanı konulan çocuklar, uygun işitsel tedaviye erken başlamalı ve işitsel rehabilitasyon sürecine yönlendirilmelidir. Odyologlar, bu süreçte çocukların işitsel ihtiyaçlarını değerlendirir ve uygun terapileri planlar.

daha fazla bilgi

Geriatrik Odyoloji

Yaşlılarda İşitme Kaybı

Yaşlı bireylerde ortaya çıkan işitme kaybı, sosyal uyumsuzluk, algı eksikliği, unutkanlık ve hatta demans gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Bu durum, hastaların genellikle "duyuyorum ama anlamıyorum" şeklinde ifade ettiği şikayetlere neden olur. İşitme kaybıyla ilişkilendirilen bu zorluklar, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve bağımsızlığını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu nedenle, işitme sorunları yaşayan yaşlı bireylerin erken tanı ve uygun tedavi ile desteklenmesi büyük önem taşır. Bu kişilere işitme cihazları gibi yardımcı teknolojilerin kullanımı ve gerekirse işitsel rehabilitasyon programları gibi hizmetlerin sunulması, yaşam kalitelerinin artırılmasına katkı sağlayabilir.

daha fazla bilgi

van vestibuler rehabilitasyon
van işyeri işitme

Endüstriyel Odyoloji

İşyeri İşitme Testleri

Gürültüden korunma programı, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında hayati bir öneme sahiptir. Bu program, yasal zorunluluklar çerçevesinde gürültü maruziyetini azaltmayı, işitme kaybı riskini en aza indirmeyi hedefler. İşitme kaybı tanısı alan işçilerin durumu izlenir ve gereken tedavi süreçleri titizlikle takip edilir. Bu şekilde, işçilerin işitme sağlığı korunmuş olur.

daha fazla bilgi

Vestibüler Sistem

Denge Uzaysal Oryantasyon

Vestibüler sistem, dengeyi sağlama, düşmeyi önleme ve bireyin kendine güvenini artırma gibi kritik fonksiyonları üstlenir. Aynı zamanda baş hareketleri sırasında görsel işlevleri iyileştirir ve uzaysal oryantasyonu geliştirir. Bu sistem, artmış optokinetik duyarlılığı azaltarak kişinin çevresindeki hareketliliği daha etkili bir şekilde algılamasına yardımcı olur. Sonuç olarak, bireyin yeniden sosyalleşme sürecinde rol oynar.

daha fazla bilgi

van vestibüler denge
van odyometri

İşitme Testleri

Odyometri, işitme seviyelerinin ölçülmesinde kullanılan bir test prosedürüdür. Bu test sırasında, bireyin her iki kulağına bir kulaklık takılır ve farklı tonlarda ve şiddetlerde sesler duyulur. Birey, duyduğu sesleri tanımlar veya tepki verir, ardından odyolog bu bilgileri değerlendirerek işitme seviyelerini belirler. Odyometri, işitme kaybının türü, derecesi ve konumunu tespit etmek için kullanılan temel bir tanısal araçtır ve işitme sağlığının değerlendirilmesinde kritik bir rol oynar.

daha fazla bilgi

Odyometri

Konuşma Testleri

Konuşma Dil Ses Yutma

Konuşma testleri, bireyin anlama düzeyini değerlendirmek için temel araçlardan biridir. Bu testlerde, bireye önceden belirlenmiş kelimeler veya cümleler sunularak, bunları doğru bir şekilde anlama becerisi ölçülür. Test sonuçları, bireyin dil becerilerinin değerlendirilmesinde önemli bir rol oynar ve uygun tedavi planlarının belirlenmesine yardımcı olur.

van konuşma testi
van timpanometri

Timpanometri

Orta Kulak Fonksiyonu

Timpanometri, orta kulak fonksiyonunu değerlendirmek için kullanılan bir test yöntemidir. Bu test sırasında, bir kulaklık takılır ve hava basıncı değiştirilir. Kulaklığın içindeki mikrofon, orta kulağın titreşimlerini ölçer. Odyolog, bu ölçümlerden elde edilen verilere dayanarak, kulak yapısının sağlıklı bir şekilde çalışıp çalışmadığını belirleyebilir. Timpanometri, işitme kaybının nedenini belirlemede ve işitsel sağlık durumunu değerlendirmede önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.

daha fazla bilgi

OAE

Otoakustik Emisyon

OAE (otoakustik emisyon) testi, iç kulaktaki işitsel fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan bir tanı aracıdır. Bu testte, kişiye kulaklık takılır ve belirli frekanslardaki sesler kulaklık aracılığıyla iletilir. İç kulakta oluşan doğal sesler, bir mikrofon aracılığıyla ölçülür. Odyolog, bu ölçümlerden elde edilen verilere dayanarak kişinin işitme yeteneğini değerlendirir ve iç kulağın sağlıklı işleyip işlemediğini belirler. Bu yöntem, işitme kaybının tespitinde ve işitsel sağlık durumunun izlenmesinde önemli bir araçtır.

daha fazla bilgi

van işitme denge
van abr testi

ABR

Yeni Doğan İşitme Testi

ABR (auditory brainstem response) testi, işitme sinirlerinin ve beyin sapındaki işitme yollarının fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılan bir işitme testidir. Bu test, işitsel uyarıcılara verilen yanıtları kaydederek işitme sisteminin işlevselliğini belirler. Yeni doğan ve çocuklarda işitme değerlendirmesi için sıklıkla tercih edilir. ABR testi, işitme kaybının erken tanısında ve tedavi planının oluşturulmasında önemli bir araç olarak kabul edilir.

daha fazla bilgi

Tanı Grupları

İşitme Kaybı

Sözel iletişim kuramayan çocuğun bilgi alış verişi kısıtlı olmakta, yeterli uyarı alamadığı için zihinsel gelişimi ve yaratıcılığı olumsuz etkilenmektedir. İşitme engelli çocuk, duygu ve isteklerini ifade edemediği için hırçınlaşmakta, içine kapanmakta ve sosyal uyumsuzluk göstermektedir. 

Baş Dönmesi

Denge, vestibüler sistem (iç kulak), görsel bilgiler ve somatosensör sistemden gelen bilgilerin merkezi sinir sistemi tarafından yorumlanması ve bunun sonucunda kas iskelet sistemine gerekli uyarıların gönderilmesiyle sağlanan kompleks bir mekanizmadır. Bu organizasyonun herhangi bir kısmındaki anormallik karşımıza baş dönmesi olarak çıkmaktadır. 

Kulak Çınlaması

Kulak çınlaması, kulak çevresindeki kaslarda veya damarlarında bir sorun olduğunu gösteren bir işarettir. Odyologlar, kulak çınlamasının nedenini belirlemek ve gerekli tedavileri önermek için çalışırlar.

Kolesteatom

Kolesteatom, genel olarak orta kulak ile geniz arasında bulunan östaki borusunun işlevini gerektiği gibi yerine getirememesi nedeniyle oluşur. 

Akustik Nörinom

Akustik nörinom, işitme ve denge sinirlerinden olan 8. kafa siniri kılıfından kaynaklanan, genellikle yavaş büyüyen bir tümördür. Bu lezyonlar genellikle iyi huyludur ve işitme ve denge fonksiyonları üzerindeki etkileri genellikle yavaş ilerler. Tedavi seçenekleri genellikle tümörün büyüklüğüne ve semptomlara bağlı olarak belirlenir.

Meniere

Meniere hastalığı, iç kulaktaki endolenf sıvısının anormal bir şekilde birikmesine bağlı olarak oluşan bir iç kulak hastalığıdır. Bu durum, baş dönmesi (vertigo) ve işitme kaybı gibi semptomlara neden olabilir. Hastalığın tedavisi, semptomların yönetimi ve yaşam kalitesinin artırılması üzerine odaklanır.

İşitme Cihazı

Teknolojinin ilerlemesiyle işitme cihazları, teknik ve estetik açıdan büyük gelişme göstermiştir. Odyologlar, işitme cihazı seçimi, uygun ayarlamalar, bakım ve onarım konularında danışanlara rehberlik ederler, böylece işitme cihazlarının etkin bir şekilde kullanılmasını sağlarlar.

Koklear İmplant

Koklear implant, işitme kaybı yaşayan bireyler için önemli bir tedavi yöntemidir. Odyologlar, bu implantların değerlendirilmesi, ameliyat öncesi ve sonrası izleme ve programlama gibi kritik aşamalarda görev alırlar. Bu uzmanlar, hastaların koklear implant kullanımıyla ilgili optimal sonuçları elde etmelerini sağlamak için önemli bir rol oynarlar.

Hizmetlerimiz

 • Online / Yüzyüze

  Ücretsiz Ön Görüşme


  30 dk.

 • İşitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkan kısıtlılıklardan korunma


  1 sa.

 • Dengeyi iyileştirmek ve baş dönmesiyle ilgili sorunları azaltmak için ...


  1 sa.

Odyolog'a Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 78G

İpekyolu, VAN 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page