top of page

Duyu Bütünleme

Duyu organlarının beyine yolladığı sinyaller ile vücudun çevreyi algılaması ile süreçleri kapsar


Genel Bilgi

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR? Duyu bütünlemesi, günlük hayatta kullanılmak üzere vücudumuzdan ve dış dünyadan alınan bilginin beyin seviyesinde organize edilerek kullanılır hale getirilmesi işlemine verilen isimdir. Duyu bütünleme fonksiyon bozukluğu, beynin duyu bütünlemesi işlemini yapamamasıdır. Buda kişilerde ‘ gelişim bozuklukları’ olarak ortaya çıkar. Duyu bütünleme fonksiyon bozukluğu olduğunda gelişim bozukluğu olacağı temeline dayanır. Duyu Bütünleme Terapisi Temeli: Duyusal ve motor gelişim normal olduğunda öğrenme olabilir. Beynin gelişmesi için çevre ile iletişim şarttır. Plastisiteyi kişiye uygun terapi programıyla başlatabiliriz. Duyu Bütünlüğü Bozukluklarının İşaretleri Nelerdir ? Hiperaktivite Dikkat bozuklukları Davranışsal problemler Sosyal problemler Psikolojik problemeler İşitme problemleri Konuşma problemleri ve konuşmanın gecikmesi Hypo hipertonus Denge problemleri Motor koordinasyon problemleri Okulda öğrenme güçlükleri Adolesan ve ergenlik problemleri Duyu bütünleme fonksiyon bozukluğu, kişilere göre farklılık gösterir. Bu farklılık beyindeki fonksiyon alanlarının etkilenme yerlerine bağlıdır. Duyu bütünlüğü terapisi, duyu profili değerlendirmesi yapıldıktan sonra planlanmalıdır. Kişisel değerlendirme özellikleri beynin etkilenme alanını belirler. DUYUSAL PROFİL DEĞERLENDİRMESİ VE GÖZLEM Duyu bütünleme terapisine başlamadan önce kişinin anamnezi alınır. Duysal problemini belirlemek için değerlendirme yapılır. Değerlendirme; gözlem, duyu profili testi ve duyu bütünleme prognoz testleriyle yapılır. 1) Duyu bütünleme gözlem değerlendirmesi: Fiziksel değerlendirme Nörolojik değerlendirme Gelişimsel değerlendirme Algısal değerlendirme Motor beceri değerlendirmesi Elgöz koordinasyon becerilerinin değerlendirilmesi Duygusal cevap değerlendirmesi Günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirmesi Davranışsal cevap değerlendirmesi. 2) Duyu profili testi Duyusal bozukluk Modülasyon bozukluğu Cevap vermede bozukluk 3) Duyu bütünleme değerlendirme testleri: Dispraksi Dokunma (yüzeyel ve derin) cevabı Bölgesel dokunma ayrımı El ve parmak tanıma Çizim ve inşa becerisi Elle şekil verme algısı ve becerisi Grafik ve çizim algısı Postüral algı (beceri) Duruş (vücut) algısı Görsel ve uzaysal oryantasyon Şekilzemin algılama Oturma ve kalkma dengesi Şekil kopyalama Bilateral motor koordinasyon Komut becerisi Denge testleri Harekette doğruluk ve tamlık

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page