top of page

Artikülasyon

Konuşma Sesi Bozukluğu


Genel Bilgi

Konuşma sesi bozuklukları, bir nedene bağlı olup veya olmadan konuşma seslerinin yanlış üretilmesi, bazı seslerin yanlış yerde ve pozisyonda üretilmesi veya hiç üretilememesi gibi işlemlerin neden olduğu bozukluklardır. Artikülasyon Bozuklukları Artikülasyon sorunları, çocuğun belirli sesleri üretmekte güçlük çekmesi veya sesleri yanlış üretmesidir. Artikülasyon bozukluğunda birey konuştuğu dile ait bazı sesleri uygun şekilde üretemez; bu da konuşmanın başkaları tarafından anlaşılmasını etkiler. Artikülasyon bozukluğunda; tek tek seslerin üretiminde sorunlar görülür. Buna /r/ yerine /y/, /ş/ yerine /s/, /k/ yerine /t/ söylemek örnek olarak verilebilir. Söylenmesinde yanlışlıkların en sık yapıldığı sesler yaşla düzelmesi beklenen seslerdir. Bunlar /l/,/r/,/s/,/z/,/ş/,/j/,/c/,/ç/ sesleridir. Doğru ses yerine başka bir ses kullanıldığı durumlarda sorunu terapiyle ortadan kaldırmak yapısal bir bozukluk olmadığı takdirde olanaklı olmaktadır. Ancak günlük konuşmada sesin doğru kullanımını alışkanlık haline getirmek zaman almaktadır. O nedenle erken müdahaleyle yanlış ses kullanımını önlemek, doğru şekilde kullanımı alışkanlık haline getirmek gerekmektedir. Ayrıca artikülasyon sorunları daha sonra ortaya çıkabilecek okuma-yazma sorunları için de risk faktörüdür.

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page