top of page

Dil ve Konuşma Terapisi

Bireyin çeşitli etmenlerden kaynaklı yaşadığı iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma alanı ile ilgili kısıtlılıklarına odaklı bir disiplindir. Dil ve konuşma terapisti/patoloğu (DKT) insan iletişimi ile ilgilenir ve tüm yaş gruplarında ses, konuşma, yutma fonksiyonları ve dil bozukluklarının tedavisinde görev alır. 

Terapi Alanları

Konuşma terapisti

Konuşma Akıcılığı

Akıcılık bozuklukları, kekemelik ve hızlı-bozuk konuşma olarak tanımlanan sorunlardır. Kekemelik, konuşma sırasında kişinin konuşma akışını bozacak bir düzeyde ses ya da hece tekrarları, bloklar ve uzatmaların meydana geldiği bir akıcılık bozukluğu türüdür. Hızlı-Bozuk Konuşma ise, akıcısızlıklarla ve uygun olmayan konuşma hızıyla karakterize olan bir konuşma akıcılığı sorunudur.

daha fazla bilgi

Konuşma Sesi

Konuşma sesi bozuklukları çocukların konuşma gelişiminde gecikme ve/veya konuşma anlaşılırlığında güçlük olarak tanımlanır. Organik veya fonksiyonel olabilir. Organik konuşma ses bozuklukları arasında motor/nörolojik bozukluklar (örn. Çocukluk çağı konuşma apraksisi veya dizartri), yapısal anormallikler (örn. Yarık dudak/damak ve/veya diğer anomaliler) ve duyusal/algısal bozukluklar (örn. İşitme kaybı) yer alır. Artikülasyon (sesletim) bozukluğu, fonolojik (sesbilgisel) bozukluklar ise fonksiyonel konuşma sesi bozukluklarıdır.

daha fazla bilgi

Konuşma pratiği
Konuşma terapisti

Gecikmiş Dil

Gelişim dönemlerine göre çocuğun 12-18 ay arasında ilk kelimeleri kurması, 24. aydan itibaren cümle düzeyinde konuşması beklenir. Normal gelişim gösteren bir çocuğun 2 yaşında ünlü seslerin tamamının edinmesi; 4 yaşında ise bir yetişkine benzer konuşması beklenmektedir.

daha fazla bilgi

Motor Konuşma

Dizartri, merkezi sinir sistemi ve/veya çevresel sinir sistemi ya da her iki sistem hasarına bağlı olarak konuşma düzeneğini kontrol eden kas kontrolünde anormallik, koordinasyon bozukluğu ile karakterize paralizi sonucu konuşmanın solunum, fonasyon, rezonans, sesletim ve prozodik özelliklerinin etkilendiği, dolayısı ile anlaşılabilirlik özelliğinin sınırlandığı bir motor konuşma bozukluğudur. Spastik dizartri, bilateral ÜMN lezyonunda (serebrovasküler olaylar, travma gibi hastalıklarla ortaya çıkar. Konuşma bozuklukları larinks kaslarındaki spastisite, yavaşlık, güçsüzlük ve koordinasyon problemlerinden kaynaklanır.

daha fazla bilgi

Image by Elissa Garcia
Image by Sebastian Pandelache

Edinilmiş Dil

Afazi, beyinde dil açısından baskın hemisferin kortikal ve subkortikal bölgelerini yaygın biçimde etkileyen edinilmiş beyin hasarı (inme, travma vb.) sonucunda dil sembollerini formüle etme ve yorumlama sürecindeki bir kayıp ya da hasarın olması şeklinde tanımlanan nörojenik edinilmiş bir dil bozukluğudur. Terapilerde, bireyin kendine güven duygusunu artırmak; çevresiyle mümkün olan en üst derecede iletişimde bulunma potansiyelini ortaya çıkarmak amaçlanır.

daha fazla bilgi

Ses

Bireyin ses kalitesinin, perdesinin, rezonansının ve şiddetinin benzer yaş, cinsiyet, kültürel geçmiş ve coğrafik yerleşimdeki bireylere göre farklılaşmasına ses bozukluğu denir. Ses bozuklukları çeşitli sebeplerle olabilmektedir. Çeşitli hastalıklar, ses suiistimal eden konuşma alışkanlıkları (yüksek sesle konuşmak, bağırmak, sık sık boğaz temizlemek vb.), tıbbi sebepler (gırtlağın alınması, tiroid ameliyati, vb.), alışkanlıklar (alkol, sigara tüketimi) ya da nörolojik bozukluklar ses bozukluklarının en önemli nedenleridir.

daha fazla bilgi

İşitsel Eğitim
bir top dondurma

Yutma

Yutma bozukluğu (disfaji), bireylerin besinleri yeme ve içmeleri sırasında ağız boşluğunda, farinkste, özofagusta veya gastroözofageal kısımda meydana gelen problemler olarak tanımlanır. Yutma bozuklukları yutmanın dört aşamasından birinde veya daha fazlasında ortaya çıkabilir. Yutma bozukluğu her yaş grubundan hastada ve sinirsel (nörojenik), mekanik, psikolojik nedenler ve kas hastalıklarına (myojenik) bağlı olarak oluşabilir.

daha fazla bilgi

Rezonans

Dudak ve damak yarıkları; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş, burun gibi yapıların birinin ya da birden fazlasının yapısal olarak bozuk olmasına ve bu organların sesletim için gerekli olan hareketleri uygun bir biçimde yapamamasına neden olmaktadır.

daha fazla bilgi

Canlı yayına gidiyor

Tanı Grupları

Kekemelik

Kekemelik konuşmanın akıcılığını etkiler. Genellikle çocukluk döneminde başlar ve bazı durumlarda hayat boyu sürer. Bozukluk, konuşma seslerinin üretimindeki aksamalar ile karakterize edilir. Çoğu kişi bazen kısa süreli deşarjlar üretir. Örneğin, çocuğunuz “bardak” demek yerine “ba-ba-bar-dak” ya da “bbbbbardak” diyorsa bu durum kekemeliğe işarettir. 

Artikülasyon

Dudak, dil, dişler, çene ve damağın doğru ve uyum içinde kullanılarak düşüncelerin başka insanlara aktarılmasına artikülasyon denir. 3 yaşına gelmiş olan bir çocuk, edinmesi gereken bir sesi, hala hatalı bir şekilde üretiyorsa, bir artikülasyon bozukluğu yaşıyor olabilir. “r” harfi yerine “y” denilmesi ya da “k” harfi yerine “t” denilmesi artikülâsyon bozuklukları arasında en sık karşılaşılan bozukluklarıdır. 

Gecikmiş Dil

Bir yaşına geldiğinde bir çocuğun tek kelimelerle konuşması, en geç 1,5-2 yaşlarında en az 50 adet sözcük dağarcığına sahip olması, 2,5 yaş civarında 2-3 kelimelik cümleler kurabilmesi beklenir. Dil gelişimi farklı seyreden çocukların “geç konuşan normaller” dediğimiz gruba girmeleri olasıdır. Ancak bazen de konuşmada görülen bir gecikme, çocukta var olan ciddi bir problemin ilk belirtisi olabiliyor. Bu gibi durumlarda erken dönemde müdahalede cevap alma olasılığı ciddi düzeyde artmaktadır.

Gelişimsel Dil Bozukluğu

Gelişimsel dil bozukluğu (GDB), erken çocukluk döneminde görülen nöro gelişimsel bir durumdur. Görülme sıklığı otizm spektrum bozukluğu ve işitme yetersizliğinden daha yüksek olduğu halde bilinirliği azdır. GDB olan çocuklar, dili öğrenmekte, anlamakta ve üretmekte güçlük yaşarlar. Ancak yaşadıkları güçlük sadece dil ile sınırlı kalmaz. Heceleme, okuma, yazma ve matematiği anlama gibi akademik becerilerde başarısızlık riskiyle karşı karşıyadırlar. 

Afazi, Apraksi, Dizartri

Önceden normal olan konuşmanın, beyinde meydana gelen bazı hastalıklar ve hasarlar sonucunda, kaybolmasına ve konuşamama durumuna Afazi denir. Yine benzer hastalıklar neticesinde harfleri doğru telaffuz edememe durumuna Dizartri denir; hasta konuşabilir ancak anlaşılması zordur. Apraksi ise yine beyin hastalıkları neticesinde düşündüğünü veya konuşmak istediğini ifade edememe veya konuşamama durumudur.

Disleksi, Disgrafi, Diskalkuli

Özgül Öğrenme Bozukluğu, zekası normal ve normalin üzerinde olan bir çocuğun, standart veya iyi eğitim alıyor olmasına rağmen okuma, yazma veya matematik becerilerinde yaşıtlarına ve zekasına oranla düşük başarı göstermesidir. Bu çocuklar akademik becerileriyle bilişsel kapasiteleri arasında tutarsızlıklar gösterirler.

Ses Bozukluğu

Kişinin ses kalitesinin, ses şiddetinin ya da ses perdesinin bozulması durumudur. Çocuğun sesinin gırtlaktan ya da soğuk algınlığı almış gibi çıkıyor olması ses bozukluğunun göstergeleri arasındadır. Konuşurken seste frekans ve şiddet değişiklikleri görülebilir. Yüksek ses konuşmanın sonuna doğru kısılabilir. Konuşma terapisi ile sesin kalitesi, şiddet ve perdesi de başarılı bir şekilde düzeltilebilir.

Dil Bozukluğu

Çocukların ses üretme, kelime ve cümle kurma sorunları nedeniyle iletişim kurmakta zorluk yaşaması durumudur. Dil bozukluğu yaşayan çocuklar kendi yaşındakilere kıyasla daha az sayıda cümle kullanarak iletişim kurarlar. Sesleri yanlış kullanır, sesleri birleştirerek kelimeleri oluşturmakta zorlanır ya da cümleleri hatalı kurabilir. Bunun dışında dil gecikmesi de dil bozukluğu sorunları arasındadır. Konuşma ve dil terapisi ile düzeltilebilen sorunlar arasındadır.

Yarık Dudak Damak

Erken dönemde beslenme konusunda müdahalede bulunabilecek DKT, bebek büyüdükçe dil ve konuşma değerlendirmesi yaparak gerektiğinde iletişim, dil ve/veya konuşma sorunlarını tanılar ve terapisini yapar; yönlendirmenin gerekli olduğu durumlarda aileyi ve bireyi ilgili uzmanlara yönlendirir. 

Çiğneme Yutma Güçlüğü

Disfajiye sebep olan bu rahatsızlıklar; sinir sistemini etkiler ve istemli kasların çabuk yorulmasına neden olur, yemek borusunun alt bölgesinde özellikle uç kısımlarında bulunan kaslarda gevşeme sorunu, herhangi bir yabancı cismin yemek borusuna takılması kısmen tıkanıklığa neden olabilir. 

Hizmetlerimiz

 • Online / Yüzyüze

  Ücretsiz Ön Görüşme


  30 dk

 • Konuşma Akıcılık Bozukluğu


  45 dk

 • Konuşma Sesi Bozukluğu


  45 dk

 • Edinilmiş Dil Bozukluğu


  45 dk

 • Motor Konuşma Bozukluğu


  45 dk

 • Motor Konuşma Bozukluğu


  45 dk

 • Özgül Öğrenme Güçlüğü


  45 dk

 • Gelişimsel Dil Bozukluğu


  45 dk

 • Konuşma Akıcılık Bozukluğu


  45 dk

 • Konuşma Sesi Bozukluğu


  45 dk


 • 45 dk

 • Yutma, Yutkunma Bozuklukları


  45 dk

 • Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma, Gecikmiş Konuşma, Motor Konuşma, Artik...


  45 dk

Dil Konuşma Terapisti'ne Sor

Ücretsiz ön görüşme ve detaylı bilgi almak için randevunuzu hemen oluşturabilirsiniz

Bize Ulaşın

İki Nisan Bulvarı No: 90

İpekyolu, VAN 65150

0501-369-4326

0432-502-7222

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

İlginiz için teşekkürler!

bottom of page