top of page

Bireysel Terapi

Bireyin kişisel kaynaklarını kullanarak optimum seviyede gelişim sağlamalarına yardım eder.


Genel Bilgi

Bireysel Terapi Nedir? Bireysel terapi; bireylerin kişisel gelişimlerinde yaşadıkları engellerle baş etmelerine ve kişisel kaynaklarını, güçlerini kullanarak optimum seviyede gelişim sağlamalarına yardım etmektedir. Bireysel terapide danışanın getirdiği problem tüm açılardan ele alınarak beraber belirlenen amaca ulaşmak için danışanla birlikte çalışılır. Bireysel Terapinin Amacı Nedir? Psikolojik rahatsızlıkları azaltmak ve tamamen yok etmek, Davranış ve eylem değişikliğine yön vermek, Öz farkındalığın arttırılmasını sağlamak, Problemlerle başa çıkabilme yönünü geliştirebilmek, Duygusal olarak zor gelen hususları aşabilmek, Bireyin kendine olan güven duygusunu artırmak, Aile, arkadaşlık gibi ilişkileri düzenleyebilmek vb. durumlarda bireysel terapinin amaçları yer almaktadır. Bireysel Terapi Kapsamında Verilen Hizmetler Nelerdir? Bireysel terapi pek çok hastalığın iyileştirilmesinde rol oynayan bir hizmeti kapsamaktadır. Kişisel terapi kapsamında verilen hizmetler ise şu şekilde sıralanmaktadır: Kaygı Bozukluğu Öfke Kontrol Bozukluğu Anksiyete Bozukluğu Depresyon Obsesif Kompulsif Bozukluğu Travma Sonrası Stres Bozukluğu Aile Problemleri Uyku Sorunları Yemek Yeme Problemi Evlilik veya ilişki Problemi vb. pek çok hizmeti bünyesinde barındıran terapi türüdür. Bireysel Terapinin Faydaları Nelerdir? Kendini daha iyi anlamasını sağlamakta, Yargılama söz konusu olmadan düşüncelerini rahatlıkla ifade etmesinde, Duygularla nasıl başa çıkabileceğini öğrenebilmekte, Hayat tarzı değişikliği yapabilme kolaylığını sağlayabilmekte, Semptomların sebeplerini öğrenebilmek vb. hususlarda bireysel terapi bir bireye destek sağlayabilecek, onu rahatlatabilecek niteliklere sahip bir terapidir.

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page