top of page

İşitme Terapisi

İşitme kaybına bağlı olarak ortaya çıkan kısıtlılıklardan korunma


Genel Bilgi

İşitme Kayıplı Çocuklara Sağlanılan Konuşma Hizmetleri İşitme programlarında çalışmalar ailenin ve çocukların ihtiyaçlarına göre özel olarak hazırlanmalı ve uygulanmalıdır. Genel çerçevede verilen hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Dinleme ve Konuşma Terapisi (İşitsel-Sözel Terapi): Bu terapi yaklaşımı çocuğun dinleme becerisini geliştirmeye yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Çocuk yalnızca bir şeyleri düzgün duyup işlemleyebildiğinde onları temiz bir şekilde seslemeyi öğrenebilir. Dinleme ve Konuşma Terapisinin Hedefleri Şunları İçerir: İşitme kaybının etken teşhisi; terapi, çocuk 3 aylık olduğu zaman başlamalıdır. İşitme cihazları tam zamanlı kullanılır. Çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için bire bir terapi uygulanır. Ebeveynleri ve bakıcıları terapi sürecine dahil edilir. İşaret dili ve diğer görsel yöntemleri sürece dâhil edilmez. İşitme yardımcıları veya koklear implant(lar) çocuğun duyan-konuşan dünya ile bağlantısıdır. Çocuk bağımsızlığı ve kendi adına konuşmayı öğrenir. İşitmek, çocuğun kişiliğinin bir parçasıdır. 2. İşitsel-Oral veya İşitsel-Temelli Konuşma Terapisi: Terapi, dinleme gelişimini en uygun hale getirmek için İşitsel-Sözel planlardan en iyi şekilde yararlanır, ancak dudak okuma çalışmalarını da içerir. İşitme-Temelli Terapi Hedefleri Şunları İçerir: İşitme cihazları tam zamanlı kullanılır. Konuşma Terapisti “İzle ve Öğren” yöntemiyle dili öğretmek için dudak-okuma ve diğer görsel ipuçlarını vurgular. İşaret dili kullanılmaz. Çocuğun gerçek yaşı ile performans yaşı arasındaki açığın kapanması beklenir. Çocuk oral becerilerinin gelişmesi için teşvik edilir, böylece işiten topluluk arasında işlev gösterebilir. Erken tanı ve müdahale bu yaklaşım için kritiktir. Aile, konuşma terapisi seanslarına katılır. Çocuk sıklıkla işitme engelliler için özelleştirilmiş oral eğitimsel programlara ya da yaygınlaştırılmış eğitimsel ortamlara katılır. 3. Bütünsel İletişim Konuşma Terapisi: Bu yaklaşım konuşma dili ve işaret dilinin bir arada kullanılması ile geliştirilmiştir. Bütünsel İletişim Konuşma Terapisi Hedefleri Şunları İçerir: Konuşma terapisti çocuğun dil, konuşma ve işitme gelişimini tablet gibi cihazlarda resimler, işaret dili sembolleri, görsel ipuçları ve konuşma girdileri kullanarak destekler. İşitme kaybı olan çocuğa iletişim amaçlı tüm yol ve yöntemleri kullanarak destek verir. İşaret dili, doğal jestler ve dudak okuma gibi tüm yöntemleri gösterir.

  • 1 sa
  • ₺600 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page