top of page

Dil ve Konuşma Terapisi

Kekemelik, Hızlı Bozuk Konuşma, Gecikmiş Konuşma, Motor Konuşma, Artikülasyon, Fonolojik


Genel Bilgi

Dil ve Konuşma Terapisi Bireyin çeşitli etmenlerden kaynaklı yaşadığı iletişim, ses, konuşma, dil ve yutma alanı ile ilgili kısıtlılıklarına odaklı bir disiplindir. En yaygın görülen dil ve konuşma bozuklukları nelerdir? * Akıcılık bozuklukları (kekemelik ve hızlı bozuk konuşma) * Gelişimsel ve edinilmiş dil bozuklukları * Konuşma sesi bozuklukluları * Motor konuşma bozuklukları (apraksi ve dizartri) * Disleksi ve disgrafi * Rezonans ses bozuklukları (damak-dudak yarıklıkları) * Ses bozuklukları (nodül, polip, paralizi vb.) * Beslenme ve yutma bozuklukları Dil ve konuşma bozukluğu hangi durumlarda fark ediliyor? * Belirli bir yaşa geldiği halde konuşmaya başlamama * Yaşıtlarına göre gelişiminde geride kalma * İşaretle ya da tek sözcüklerle iletişim kurmaya çalışma * Cümle kuramama * Kekeleme * Konuşma seslerinin bazılarını söylememe * Sesin normalden kısık ya da farklı çıkması * Anlaşılmayı etkileyecek düzeyde hızlı konuşma * Sesleri ve/veya heceleri yutma Dil ve Konuşma Terapisi hangi alanlarda hizmet veriyor? * Kekemelik * Dil gecikmesi * Dil bozuklukları * Artikülasyon ve fonolojik bozuklukları * Konuşma terapisi almaya uygun grupta olan yaygın gelişimsel bozukluklar * Özel gereksinimli, gelişimsel yetersizliği olan çocuklara erken dil ve konuşma terapisi * İşitme kayıplı çocuklara konuşma ve dil terapisi * Yarık damak ve dudak * Özgün dil bozukluğu * Apraksi (konuşmanın programlanmasına ilişkin, sözcükleri üretmek ve istemli kas hareketlerini sağlayabilmek için gerekli motor beceriyi gerçekleştirememek)

  • 45 dk.
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page