top of page

Çocuk Terapisi

Dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, özgüven, okul problemleri


Genel Bilgi

Çocuk Terapisi Nedir? Çocuk terapisi çocukların günlük hayatın içinde; evde, okulda ya da sosyal hayatlarındaki işlevselliklerinde bozulmalarına sebep olabilecek duygu durum ve davranış sorunlarının çözülmesinde kullanılan teknik ve metotları kapsayan sistemli, yapılandırılmış, profesyonel bir psikolojik destek sürecidir. Aynı zamanda hedefleri arasında çocuğun gelişimsel takibinin de yapılabilmesini, bu takip ile yaşına ve gelişim özelliklerine göre becerilerinin arttırılabilmesi, kendisini tanıma sürecinde iç görü kazanmasını, çocuğun duygusal açıdan güçlenebilmesini, ve çevresi ile sağlıklı iletişim kurmasına yardımcı olmasını sayabiliriz. Çocuk terapisinin başlangıcı, ailenin çocuğu getirme sebebi ne olursa olsun çocuk terapisindeki nihai amaç çocuğun benlik saygısının artması, benlik değerini yapılandırdığı alanların düzenlenmesi, çevresi ile ilişkilerinde iletişim becerilerini geliştirmesi ve duygu durum düzenlemesini öğrenmesi olarak söyleyebiliriz. Çocuklar Ne Zaman Psikoloğa Götürülmeli Ölüm ve yas gibi travmatik yaşantıların yanı sıra; boşanma sürecine ve yeni yaşam şekline uyum, okul fobisi ve diğer fobiler, yeme bozuklukları, uyku bozuklukları, kendine zarar verme, davranış ve uyum sorunları, seçici konuşmamazlık, konuşma bozuklukları, akademik başarıda düşüş, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, takıntılar, tikler ve kaygı bozuklukları, gece korkuları, çiş ve kaka kaçırma, öfke ve saldırganlık, kekemelik, bağımlılıklar veya kardeş kıskançlığı gibi durumlarda çocukları psikoloğa götürmek gerektiği gibi ebeveynlerin çocuğun gelişim dönemlerinin takibinin yapılmasını istediklerinde de psikologtan destek alabilirler. Çocuklarda Sık Görülen Psikolojik Sorunlar Çocuklarda psikolojik sorunlar, genellikle davranış ve uyum sorunları okulda ve evde yaşıtları ile yaşanan sorunlar ile birlikte ortaya çıkar. Arkadaşlık kuramama, okula uyum, içe kapanıklık, akademik başarıda düşüklük, bağımlılıklar gibi durumlar çocuklar için ciddi psikolojik sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda önemli olan hangi psikolojik veya davranış probleminin hangi yaşta yaşandığıdır. Ailenin çocuğun gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak bunun bir psikolojik sorun olup olmadığını ayırt etmelerinde önemlidir.

  • 1 sa
  • ₺800 Türk lirası
  • İki Nisan Bulvarı

bottom of page